Advokat Marianne Kjellsen gir råd. Foto: Christina Gulbrandsen
Advokat Marianne Kjellsen gir råd. Foto: Christina Gulbrandsen

- Jeg har ikke fått lønn og frykter at bedriften skal gå konkurs. Hva gjør jeg?

Advokatene i NITO gir arbeidsrettslig bistand, og i denne spalten svarer de på spørsmål fra leserne.

Publisert   Sist oppdatert

 - Jeg får økonomiske problemer

Bedriften har ikke betalt meg deler av lønn, overtidsgodtgjørelse og reiseregninger siste to månedene. Andre ansatte har også utestående beløp. Jeg fryktet at bedriften kan komme til å gå konkurs om kort tid. Hva bør jeg tenke på? Jeg får økonomiske problemer om jeg ikke får utbetalt utestående lønn med mer snart, og jeg kommer sikkert ikke til å få full lønn nå på lønningsdag. Hva skal jeg gjøre? Hva skjer med lønnskravene mine om bedriften går konkurs?

Advokatene svarer:

Denne gangen er det NITO-advokat Marianne Kjellsen som svarer:

Hei og takk for din henvendelse.

Når arbeidsgiver ikke utbetaler lønn til avtalt tid kan årsaken være:

1) at arbeidsgiveren din ikke har mulighet til å betale fordi det ikke finnes penger (manglende betalingsevne) eller

2) det kan være at arbeidsgiver og du er uenig om lønnskravet (manglende betalingsvilje).

Ut fra det du skriver kan det virke som bedriften din mangler betalingsevne, men er ennå ikke slått konkurs. Jeg tar derfor for meg punkt 1) at bedriften din mangler betalingsevne. Når arbeidsgiver mangler betalingsvilje (jfr. punkt 2) må du og våre advokater gå frem på en annen måte, som jeg ikke vil behandle her.

Navs lønnsgaranti kan dekke dine krav mot bedriften, innenfor gitte rammer. Dette forutsetter imidlertid at tingretten åpner konkurs (at bedriften din slås konkurs). For at tingretten skal kunne slå bedriften din konkurs, kreves det at det settes i gang en rekke formelle skritt, og dette kan vi bistå deg med.

- Skriv et kravbrev

Det første du må gjøre når lønnen uteblir, er å skrive et kravbrev (et påkrav) rekommandert til arbeidsgiver hvor du krever beløpet for utestående lønn, overtidsgodtgjørelse og reiseregninger utbetalt med en frist på en uke for arbeidsgiver til å betale. Dette brevet kan vi hjelpe deg med å skrive.

Hvis arbeidsgiver ikke betaler etter påkravet, må det sendes et konkursvarsel fire uker etter at du sendte det rekommanderte brevet. Det er viktig at konkursvarselets innehold er riktig for å kunne åpne konkurs, og dette vil advokatene i NITO sørge for.

- Kan begjæres konkurs

Hvis arbeidsgiver fortsatt ikke betaler, kan arbeidsgiver begjæres konkurs. En konkursbegjæring må være kommet inn til retten innen 2 uker fra konkursvarslets betalingsfrist utløp.

Når konkurs er åpnet blir det oppnevnt en bobestyrer. Bobestyreren skal informere alle ansatte om rettigheter i forbindelse med konkursen. Du søker lønnsgarantidekning ved å melde alle dine krav til bobestyrer.

Lønnsgaranti

Navs lønnsgaranti dekker lønn og annet arbeidsvederlag som ikke er forfalt lenger tilbake enn 12 måneder før fristdagen. Fristdagen er dagen konkursbegjæringen kom til retten. Garantien dekker lønn og annet arbeidsvederlag for inntil 6 måneder.

Reiseregninger er dekning av utgifter og ikke vederlag for arbeid. Dine utestående krav knyttet til utgifter på reiser, vil derfor ikke dekkes av ordningen dessverre.

Navs lønnsgaranti dekker feriepenger som er opptjent samme år som fristdagen og året før. Lønnsgarantien dekker krav på til sammen inntil 2G, det vil si 187 268 kroner. Etter konkursåpning dekkes krav i inntil 1 måned regnet fra konkursåpningsdagen.

NITO kan gi rentefritt lån i påvente av utbetalingen fra Navs lønnsgaranti, men det forutsetter at bobestyrer har godkjent kravene dine.

- Hva skjer med arbeidsforholdet?

Konkursåpningen betyr ikke automatisk at arbeidsavtalen opphører. Normalt vil bobestyrer gå til oppsigelse av arbeidsavtalene, men du plikter å møte på jobb inntil bobestyrer bestemmer noe annet.

- Ta kontakt

Jeg anbefaler at du tar kontakt med oss så raskt som mulig etter at forfalt lønn har uteblitt, slik at vi kan gå i gang med nødvendig prosess for å du skal få dekket kravene dine.