Advokat Erlend Aarsand gir råd. Foto: Christina Gulbrandsen
Advokat Erlend Aarsand gir råd. Foto: Christina Gulbrandsen

- Kan sjefen min beordre meg til å jobbe med noe annet?

Publisert   Sist oppdatert

Kan sjefen min beordre meg?

Dagens innsender lurer på dette:

Hei. Jeg har kommet i en litt kinkig situasjon på jobb. Jeg er ansatt som HMS-inspektør, og har spesialkompetanse innen HMS. Min sjef vil at jeg nå skal jobbe med dokumentkontroll i ett toårigprosjekt, et område jeg kjenner fra ett tidligere ansettelsesforhold. Det har visstnok oppstått akutte behov i akkurat dette prosjektet. Jeg har god kompetanse innen HMS og HMS-inspeksjoner, og ønsker ikke å jobbe med dokumentkontroll nå. Jeg mener også at bedriften tenker svært kortsiktig. Jeg kommer til å slutte dersom jeg pålegges dette. Kan sjefen min beordre meg til å jobbe med dokumentkontroll?

Advokaten svarer:

Denne gangen er det advokat Erlend Aarsand og sjef for juridisk seksjon i NITO som svarer.

Hei og takk for din henvendelse.

Spørsmålet her er om det er innenfor arbeidsgiver styringsrett å pålegge deg å jobbe med dokumentkontroll.

Styringsretten kan generelt defineres som arbeidsgivers rett til å lede, fordele, organisere og kontrollere arbeidet. Arbeidsgivers styringsrett er begrenset av lov, tariffavtaler, arbeidsavtalen, og andre avtaler, mellom deg og arbeidsgiver.  Arbeidsgivers bruk av styringsrett kan ikke stride mot alminnelige saklighetsprinsipper eller likebehandlingsprinsipper av arbeidstagere. Styringsretten til arbeidsgiver kan betegnes som en form for restkompetanse for arbeidsgiver.  

Hva står i avtalen?

Utgangspunktet for om arbeidsgiver kan pålegge deg å skifte arbeidsområde/arbeidsoppgaver fremgår av arbeidsavtalen mellom deg og arbeidsgiver. Du er ansatt som HMS-inspektør. Jeg legger til grunn at det fremgår av ansettelsesavtalen at du er ansatt med tittel HMS-inspektør og/eller at det fremgår at du har HMS-relaterte arbeidsoppgaver av arbeidsavtalen.

Jeg legger videre til grunn at du har arbeidet som HMS-inspektør med HMS-spørsmål og inspeksjoner under ansettelsesforholdet, og at det da i praksis er et helt annet ansvar og oppgaver i stillingen som dokumentkontroller. HMS-inspektørstillingen er da en egen stilling du har rett til etter avtaleforholdet mellom deg og arbeidsgiver. Det ligger da som det klare utgangspunkt utenfor arbeidsgivers styringsrett å pålegge deg å arbeide med dokumentkontroll, slik beskrevet.

Arbeidsgiver kan i et slikt tilfelle like lite endre en klausul i en omforent arbeidsavtale, som arbeidsgiver ensidig kan endre andre inngåtte avtaler arbeidsgiver har med leverandører og kunder til bedriften.

- Du må være enig

Arbeidsgiver kan dermed som utgangspunkt ikke pålegge deg å tiltre denne stillingen. For at arbeidsgiver skal kunne gjennomføre en slik endring må du være enig med arbeidsgiver, og du har krav på at det inngås en ny avtale. En ny avtale forutsetter en frivillig aksept din side.

Alternativt må arbeidsgiver ha saklig grunn til oppsigelse av deg stillingen som HMS-inspektør i forbindelse med nedbemanning eller omorganisering. Arbeidsgiver kan i et slikt tilfelle tilby deg stilling som dokumentkontroller som et alternativ til oppsigelse av stillingen som HMS-inspektør.

I en slik situasjon er det klare regler og omfattende krav til saksbehandling fra arbeidsgivers side, og det må være saklig grunn til å si deg opp fra HMS-inspektørstillingen. Det ser ikke ut som om dette er situasjonen her.

Fast eller midlertidig?

For øvrig kan du også være oppmerksom på at det fremgår at dokumentkontrollstillingen er toårig. I ethvert tilfelle bør det derfor avklares i hvilken grad det her er tale om å gå over fra en fast stilling som HMS-inspektør til en midlertidig stilling som dokumentkontroller.

Hva er planen for arbeidsoppgaver og arbeidsforhold når prosjektet er avsluttet? Videre bør det avklares om du tilbys å beholde lønnsbetingelser og andre goder i stillingen som dokumentkontroller.

Nå er du helt klar på at dette er en stilling du ikke vil tiltre, men på generelt grunnlag kan det, litt avhengig av situasjon, være et behov både for forhandlinger og avklaringer når en arbeidstager tilbys en annen stilling enn hva vedkommende har rett til etter kontrakten.

Det helt klare utgangspunkt er imidlertid at du i så fall skal tilbake i stillingen som HMS-inspektør ved prosjektslutt.

- Utover arbeidsgivers styringsrett

Utgangspunkter her er at dette er et pålegg om stillingsskifte som går utover arbeidsgiver styringsrett, og at du ikke må respektere et slikt ensidig pålegg om stillingsendring.

For å ta endelig stilling til spørsmålet må vi ha arbeidsavtalen din og en nærmere beskrivelse av saksforholdet.

Ta gjerne kontakt med NITO-advokatene så avklarer vi saken nærmere og bistår deg ved behov.