Hva er greit å spørre om på jobbintervju? Advokat Marianne Kjellsen gir deg råd. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Hva er greit å spørre om på jobbintervju? Advokat Marianne Kjellsen gir deg råd. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Er det egentlig lov til å stille deg som arbeidssøker spørsmål om sykdom?

 

Spørsmål om sykefravær

Dagens innsender lurer på dette:

Under et intervju til en stilling, stilte potensiell ny arbeidsgiver spørsmål om jeg hadde hatt sykefravær i mine tidligere arbeidsforhold, er det lov?

Advokaten svarer:

Denne gangen er det NITO-advokat Marianne Kjellsen som svarer.

Hun arbeider bredt innenfor hele det arbeidsrettslige feltet, og beskrives som en advokat med særskilt kompetanse innenfor arbeidstid, ferie, konkurs, pengekrav mot arbeidsgiver, arbeidsmiljø, diskriminering, konflikthåndtering og omstillingsprosesser.

- Er det egentlig lov?

Hei og takk for din henvendelse.

Er det egentlig lov å stille deg som arbeidssøker spørsmål om sykdom, sykefravær, behandlingssituasjon og så videre?

Arbeidsmiljøloven § 9-3 regulerer situasjonen/spørsmålet.

Utgangspunktet er at arbeidsgiver ikke har lov til å spørre om din helse som arbeidssøker.

Formelle helsekrav

Er det imidlertid slik at helseopplysningene du blir spurt om på intervjuet er nødvendige å innhente, for at du skal kunne utføre arbeidsoppgavene i stillingen, er det lov til å spørre om disse.

I noen jobber er det formelle helsekrav som følger av sertifiseringskrav i lov og forskrift. Dette gjelder blant annet i noen yrker i petroleumsvirksomhet og ved ansettelse av piloter og dykkere.

Begrensninger

Lov og forskrift gir da arbeidsgiver rett til å be om helseopplysninger. Dette kan også innebære at du må underlegge deg helseundersøkelser.

Men også ved ansettelser i slike yrker vil arbeidsgiver kun ha rett til å få kunnskap om helseopplysninger som er nødvendige å vite sett opp mot de arbeidsoppgavene du skal utføre.

- Ikke adgang til generelle spørsmål

Ved stillinger hvor det ikke er spesielle helsekrav i lov og forskrift vil det måtte vurderes konkret i forhold til oppgavene som skal utføres og nødvendigheten av å vite om din helse. Arbeidsgiver må kunne spørre om du lider av en sykdom som er uforenelig med stillingen du har søkt.

Det er imidlertid ikke adgang til å stille generelle spørsmål om risiko for fremtidig sykdommer eller helseproblemer.

- Takler du stress?

Hvis du har søkt en jobb som beskrives enten som en jobb med høyt tempo eller arbeidsoppgavene tilsier dette, vil en potensiell arbeidsgiver kunne spørre deg om du vil mestre jobben fysisk, om du for eksempel takler stress og en hektisk hverdag.

- Ikke tidligere sykefravær

En arbeidsgiver vil ikke ha lov til å spørre om din tidligere helse eller tidligere sykefravær, når disse opplysningene ikke er saklige mht. den fremtidige arbeidssituasjonen og arbeidsoppgavene.

Selv om du som arbeidssøker samtykker til å gi helseopplysninger, gir det ikke arbeidsgiver rett til å innhente dem.

- Kun opplysninger fra deg

Arbeidsgiver har heller ikke lov til å skaffe seg opplysninger om din helse fra andre enn deg. Arbeidsgiver kan ikke ved referanseinnhenting for eksempel spørre dine tidligere arbeidsgivere om ditt sykefravær.

Er du i tvil før et intervju, hvor grensene går for hva arbeidsgiver har rett til å spørre om, ta kontakt med NITO sine advokater.