Advokat Erlend Aarsand gir råd. Foto: Christina Gulbrandsen
Advokat Erlend Aarsand gir råd. Foto: Christina Gulbrandsen

Får ikke overtidsbetalt, men jobber mye ettermiddag og kveld

Jobbet mye, får ikke overtidsgodtgjørelse

Dagens innsender lurer på dette:

Jeg var ferdig med ingeniørstudiene i høst, og fikk jobb som ingeniør og prosjektleder i en liten byggebedrift. I bedriften er vi rundt 40 stykker. Jeg har en del ansvar, men jeg er ikke sjef for noen. Jeg må jobbe med det meste og gjør mye forefallende oppgaver. Jobben er svært artig, jeg trives godt og lærer mye.

Det blir mye kveld og ettermiddagsjobbing for å få tatt unna oppgavene. Jeg må være på jobb klokken 08.00 og timebanken min har blitt svært høy.

Jeg har en fastlønn på 390.000 kroner, og av arbeidskontrakten fremgår det at jeg ikke får overtidsgodtgjørelse.

En god del andre ansatte i bedriften får overtidsgodtgjørelse når de jobber ettermiddag og kveld. Er det riktig at jeg ikke får overtidsbetalt?  Jeg ville svært gjerne ha jobben, og tenkte ikke så mye på hva som stod i ansettelsesavtalen da jeg aksepterte tilbudet om jobb.

Advokaten svarer:

Denne gangen er det advokat Erlend Aarsand som svarer. Han er leder av juridisk seksjon og juridisk fagansvarlig i NITO.

Hei og takk for din henvendelse.

Alle arbeidstagere er omfattet av arbeidsmiljøloven, og som hovedregel er alle arbeidstagere omfattet av reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven kapittel 10, herunder at de har en lovfestet rett til overtidsgodtgjørelse etter aml. § 10-6 (11).

- Du kan ikke kjøre i 80 i 70-sonen

Arbeidsgiver kan ikke regulere noe annet i en ansettelsesavtale enn hva som er tillatt etter loven. Like lite som at du og arbeidsgiver kan avtale at du med firmabilen kan kjøre i 80 km/t i 70-sonen.

Spørsmålet blir om du har en «ledende stilling» eller en «særlig uavhengig stilling» i henhold til arbeidsmiljølovens § 10-12. Her er det tale om to unntak som innebærer at du kan unntas fra hele kapittel 10 i arbeidsmiljøloven, dvs reglene om daglig og ukentlig arbeidstid, krav på pauser mm, herunder retten til overtidsgodtgjørelse etter aml § 10-6 (11).

Det er snakk om to forholdsvis snevre unntak, hvor utgangspunktet er at du i kraft av din stilling ikke har behov for et lovmessig vern for rammene for arbeidstid, dvs at du ikke har behov for en regulering av når og hvor lenge du må jobbe.

Du skal den nødvendige friheten i stillingen til selv å vurdere og avgjøre behovet for arbeidsinnsats. Det avgjørende for om du faller inn under disse unntakene, er den faktiske stilling og funksjon du har i virksomheten.  Stillingstittel er av underordnet betydning.

- Stilling av produserende og ikke ledende art

Det fremgår tydelig at du ikke har personalansvar, og at du da eksempelvis ikke har mulighet til å delegere. Tvert imot fremstår det som om du blir tildelt arbeidsoppgaver bredt i bedriften. Du har en stilling av produserende art og ikke ledende art. Du kan med andre ord ikke lovlig unntas fra arbeidstidskapittelet med hjemmel i unntaket «ledende stilling».

Videre har du oppmøtetidspunkt, definerte rammer rundt arbeidstiden og du registrerer arbeidstiden. Dette taler også med tydelighet mot at stillingen din hverken er «ledende» eller «særlig uavhengig».

- En særlig uavhengig stilling?

Spørsmålet blir om du faller inn under unntaket «særlig uavhengig stilling»? Her er det tale om svært selvstendige og overordnede og ansvarsfulle stillinger. Det har klart formodningen mot seg at en nyutdannet ingeniør vil inneha en slik stilling.

For å falle inn under begrepet særlig uavhengig stilling er det ikke tilstrekkelig å kunne kontrollere egen arbeidstid og / eller ha fleksibel arbeidstid.

En særlig uavhengig stilling må også innebære en tydelig og åpenbar selvstendighet eller uavhengighet i hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgaver organiseres og gjennomføres. Dette dreier seg om arbeidstagere som selv prioriterer sine oppgaver.

De bestemmer selv hva de skal gjøre, hva som skal delegeres til andre, når arbeidet skal gjøres og hvordan arbeidet skal utføres. Dette er stillinger som i bunn og grunn minner om selvstendige oppdragstagere.

- Mye tyder på at du ikke lovlig kan unntas

For øvrig kan det også legges til at arbeidstagere som arbeider i prosjekt i utgangspunktet ikke er omfattet av begrepet unntaket «særlig uavhengig stilling».

Denne gruppen arbeidstagere som ofte kan ha stor frihet, blir i praksis styrt av omgivelsene sine som kontraktsparter, milepæler og ikke minst utviklingen til prosjektet.

Det er mye som tyder på at du ikke kan lovlig unntas fra arbeidstidskapittelet, og du har rett til overtidsgodtgjørelse. Kontakt NITO-advokatene for en nærmere vurdering og rådgivning.

For øvrig kan det bemerkes at du vil ha en rett til å få etterbetalt timelønn og overtidsgodtgjørelse for arbeidede overtidstimer fra du tiltrådte stillingen høsten 2016.