Advokat Helle-Karine Paulshus gir råd. Foto: Kristoffer Moene Rød/NITOs kommunikasjonsavdeling
Advokat Helle-Karine Paulshus gir råd. Foto: Kristoffer Moene Rød/NITOs kommunikasjonsavdeling

«Jeg fikk hjerteinfarkt. Nå vil arbeidsgiver forlenge prøvetiden. Kan hun det?»

Fått forlenget prøvetiden

Dagens innsender lurer på dette:

Hei. Jeg ble ansatt for fem måneder siden, og er i prøvetid med 14 dagers oppsigelsestid. Prøvetiden er 6 måneder. For en måned siden fikk jeg dessverre hjerteinfarkt og har vært sykmeldt siden da. Arbeidsgiver ringte meg nettopp og fortalte at de ville forlenge prøvetiden min med en periode tilsvarende sykefraværet. Kan de det?

Advokaten svarer:

Denne gangen er det NITO-advokat Helle-Karine Paulshus som svarer.

Hei og takk for din henvendelse.

Arbeidsmiljøloven gir adgang til å inngå avtaler med en bestemt prøvetid og det er vanlig at en arbeidsavtale inneholder en slik bestemmelse.

Formålet med å avtale prøvetid er blant annet at arbeidsgiver i en begrenset periode skal få anledning til å vurdere arbeidstagerens tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet og pålitelighet. For arbeidstageren er det en mulighet til å vurdere hvorvidt jobben innfrir forventningene.

- Prøvetid må være avtalt

En avtale om prøvetid må være skriftlig og avtales før tiltredelse for å være gyldig. Prøvetid kan avtales for en periode på inntil seks måneder. Oppsigelsestiden i prøvetiden er normalt 14 dager.

Oppsigelsesvernet er ikke like omfattende i prøvetiden, men til gjengjeld så har arbeidsgiveren plikt til å veilede og følge opp arbeidstageren i prøvetiden.

Når kan prøvetiden forlenges?

Dersom arbeidstager har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden, så kan arbeidsgiver på visse vilkår forlenge den avtalte prøvetiden med en periode som tilsvarer lengden av fraværet.

Vilkårene for forlengelse av prøvetiden er:

  • at fraværet skyldes arbeidstager,
  • at arbeidstager ved ansettelsen er skriftlig orientert om adgangen til forlengelse, og
  • at arbeidsgiver skriftlig har orientert arbeidstager om forlengelsen innen utløpet av prøvetiden.

Forutsatt at bestemmelsen om prøvetid i din arbeidsavtale opplyser om adgangen til forlengelse og at du i tillegg til telefonsamtalen fra arbeidsgiver mottar informasjonen skriftlig innen utløpet av prøvetiden, kan altså arbeidsgiver forlenge prøvetiden din med en periode tilsvarende sykefraværet.