Advokat Kirsten Rydne gir deg råd. Arkivfoto: Aurora Hannisdal
Advokat Kirsten Rydne gir deg råd. Arkivfoto: Aurora Hannisdal

Sjefen vil stryke fleksitidstimer. Hva gjør du da?

Sjefen vil stryke fleksitidstimer

Dagens innsender lurer på dette:

Hei. Jeg har sagt opp stillingen min, og har 150 opparbeidede fleksitidstimer til gode. Sjefen min ønsker å stryke timene, og det er behov for meg på jobb i oppsigelsestiden. Dette er timer jeg har jobbet, og jeg synes dette blir urettferdig. Hva gjør jeg?

Kompetanse på arbeidstid

Denne gangen er det advokat Kirsten Rydne som svarer. Hun arbeider bredt innenfor hele det arbeidsrettslige feltet og beskrives som en advokat med særskilt kompetanse innenfor arbeidstid, ferie, arbeidsavtaler, kollektiv arbeidsrett, innleie og utleie av arbeidskraft, permittering, konkurranseklausuler og omstillingsprosesser.

Advokaten svarer:

Hei og takk for din henvendelse til NITO-advokatene.

Her er utgangspunktet enkelt og greit. Plusstid må enten betales eller avspaseres.  Arbeidsgiver kan ikke motta en arbeidsytelse uten å kompensere med enten lønn eller fritid.

- Må dokumenteres

Så kommer forbeholdene. Plusstiden må kunne dokumenteres.

Hvis vi skal fremme krav om kompensasjon for en positiv timesaldo må det kunne dokumenteres at timene er innarbeidet. Hvis dere har en etablert flekistidsordning vil dette som regel være tilstrekkelig dokumentasjon.

Hvis du regelmessig har sendt inn timelister uten å motta protest vil dette også som hovedregel være tilstrekkelig. Hvis du derimot bare har ført timeregnskap for deg selv uten å holde arbeidsgiver løpende orientert, vil vi få et problem med å dokumentere kravet.

Sparken ved varsling?

Er du redd for å få sparken dersom du varsler om kritikkverdige forhold? Her kan du lese hva advokat Anne-Lise Mala Fredriksen mener.

Begrensninger

Foreligger det administrative retningslinjer som kan begrense kravet?

Mange virksomheter har regler om at plusstid over et visst nivå, for eksempel 30 timer, strykes ved hvert månedsskifte eller årsskifte.

Dette skal IKKE aksepteres hvis man ikke gis anledning til å avspasere. Hvis man selv har valgt å avstå fra avspasering kan man måtte akseptere at kravet reduseres i tråd med retningslinjene.

Ledende eller særlig uavhengig stilling

Foreligger det avtaler som begrenser kravet?

For arbeidstagere som er unntatt fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser, det vil si arbeidstagere med ledende eller særlig uavhengig stilling, vil det ofte følge av arbeidsavtalen at fastlønnen dekker arbeid utover avtalt arbeidstid. Dette må man akseptere hvis man har en stilling er ledende eller særlig uavhengig i lovens forstand.

Som du skjønner trenger vi noe tilleggsinformasjon. Ikke nøl med å kontakte oss.

I fare for å bli sagt opp?
Her kan du lese hva advokat Erlend Aarsand mener du bør gjøre.