Bedrifter som jobber etter AKAN-modellen oppdager sannsynligvis flere med rus- eller avhengighetsforhold. Illustrasjonsfoto: Pixabay.
Bedrifter som jobber etter AKAN-modellen oppdager sannsynligvis flere med rus- eller avhengighetsforhold. Illustrasjonsfoto: Pixabay.

Alkohol koster næringslivet 1,1 milliarder kroner per år

Alkoholrelatert fravær og ineffektivitet koster næringslivet 1,1 milliarder kroner per år. Det viser en undersøkelse gjort av Samfunnsøkonomisk analyse på vegne av Akan kompetansesenter. Det skriver Fremover. Alkoholrelatert korttidsfravær utgjør mer enn 335.000 arbeidstimer i året. Kostnader som ikke kan beregnes kommer i tillegg. Som tiden leder bruker på bekymring, merarbeid og belastning for arbeidsmiljøet. Samfunnet taper langt mer enn de beregnede kostnadene.

Publisert   Sist oppdatert

Kilde: Fremover