I løpet av noen uker skal Difi etter planen inngå avtale også om kjøp av PC-skjermer. Illustrasjonsfoto: Pixabay
I løpet av noen uker skal Difi etter planen inngå avtale også om kjøp av PC-skjermer. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Landets største PC-avtale kan årlig frigjøre millioner

Staten har signert Norges størst avtale om innkjøp av PC-er, melder Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi). Den nye innkjøpsavtalen, som ble signert 16. november, gjør at staten vil kunne spare rundt 50 millioner kroner i året på felles innkjøp av PC-er. Den samlede besparelsen på felles innkjøpsavtaler er med det oppe i omtrent 280 millioner i året. Difi, ved Statens innkjøpssenter, har inngått avtale om felles kjøp av PC-er for 152 statlige virksomheter med omtrent 135.000 ansatte.

Publisert   Sist oppdatert

Til sammen kjøper disse i dag PC-er og tilhørende utstyr og tjenester for rundt 400 millioner i året. Den nye avtalen vil hvert år kunne frigjøre 50 millioner kroner til andre nyttige formål. Avtalen gjelder innkjøp av bærbare og stasjonære PC-er med tilhørende utstyr og tjenester.

I følge Difi er dette den sjette innkjøpsavtalen Difi ved Statens innkjøpssenter inngår. Det er tidligere inngått avtaler om felles innkjøp av forbruksmateriell, reisebyråtjenester, internrevisjon, mobiltelefoni, mobiltelefoner og nettbrett.

– I løpet av noen uker skal vi etter planen også inngå avtale om kjøp av PC-skjermer, sier prosjektleder Ken Patrick i Difi. Når den avtalen er signert vil vi ha inngått kontrakt med totalt ni leverandører av såkalt «hardware» - tre som leverer mobiltelefoner, tre som leverer PC-er og tre som leverer skjermer. Anskaffelsene er delt opp på denne måten for at også små og mellomstore bedrifter og nisjeleverandører skal ha mulighet for å delta og nå opp i konkurransene. I tillegg bidrar flere leverandører på hver avtale til at vi sikrer sunn konkurranse mellom disse gjennom hele avtaleperiodens levetid, sier prosjektleder Ken Patrick.

Kilde: Difi