Denne dronen har allerede vært testet på militært område tilhørende Andøya flystasjon, som legges ned fra nyttår. Foto: Andøya Space Center
Denne dronen har allerede vært testet på militært område tilhørende Andøya flystasjon, som legges ned fra nyttår. Foto: Andøya Space Center

Ønsker nasjonalt dronesenter til militært område på Andøya

Etter at Andøya flystasjon blir historie ved inngangen til 2020, ønsker Andøya Space Center å få inn ny aktivitet i flyhangarene som blir stående tomme. Derfor har de opprettet Norsk dronesenter AS. Hensikten er å posisjonere seg som nasjonalt kompetansesenter for droneaktivitet.

Publisert   Sist oppdatert

Regjeringen skal etter hvert vurdere hvordan norsk satsing innen droner skal utformes. For å posisjonere seg opprettet Andøya Space Center det nye selskapet 14. desember i fjor. 10. januar ble det formelt registrert i Brønnøysundregistrene.

Selskapet har som målsetning å fasilitere for test og utprøving av dronesystemer i Norge og Europa. Utviklingen av dronesystemer holder en høy takt, men det finnes ikke mange egnede steder i Europa for test og utprøving. Selskapet er 100 prosent eiet av Andøya Space Center, med Odd Roger Enoksen som styreleder.

– Det foregår en prosess i regjeringen hvor et nasjonalt dronesenter skal vurderes. En del av den vurderingen er en mulig lokalisering til Andøya Space Center/Andøya Test Center. Vi mente imidlertid at tiden nå var inne for å komme i gang og vise fremdrift i saken», sier styreleder Odd Roger Enoksen i en pressemelding.

– Dette er kanskje en av de mest spennende næringene akkurat nå og vi er overbevist om at Norge har muligheter til å hevde seg internasjonalt i både utviklingen og bruk av droner. Det etableres nye dronesentre flere steder i Europa, men det er få eller ingen som har de samme forutsetningene som vi har i Norge. Derfor har vi nå etablert Norsk Dronesenter, med en ambisjon om at dette skal bli en samlende ressurs for hele den norske dronenæringen, med testfasiliteter flere steder i Norge og et bredt samarbeide mellom selskaper, akademia og statlige etater, sier Enoksen.

I følge pressemeldingen har selskapet som viktig målsetning å få godkjenning som nasjonalt kompetansesenter, med et nasjonalt formål. På den måten kan Norsk Dronesenter være en ressurs for alle selskaper og aktører som ønsker å ta i bruk eller utvikle ny droneteknologi innenfor trygge rammer, mener Andøya Space Center.

I følge registreringen i Brønnøysundregistrene skal det nye selskapet være et samlende og koordinerende nasjonalt senter for testing og sertifisering av droner og dronetjenester.

Kilde: NTBinfo