Kontrollkomiteens leder, Dag Terje Andersen (Ap), ber arbeidsministeren sørge for at Petroleumstilsynet blir sterkere og tydeligere. Bildet er tatt i forbindelse med besøk på en anleggsplass. Foto: Ap
Kontrollkomiteens leder, Dag Terje Andersen (Ap), ber arbeidsministeren sørge for at Petroleumstilsynet blir sterkere og tydeligere. Bildet er tatt i forbindelse med besøk på en anleggsplass. Foto: Ap

– Petroleumstilsynet må bli sterkere og tydeligere

– Arbeidsministeren må sørge for at Petroleumstilsynet blir sterkere og tydeligere. Det sier leder for Stortingets kontrollkomité, Dag Terje Andersen (Ap), til Ingeniørenes Stemme.

Publisert   Sist oppdatert

Han mener at Riksrevisjonen har levert en veldig alvorlig rapport om svikt i grunnleggende sikkerhetsrutiner i Nordsjøen og svikt i oppfølgingen fra Petroleumstilsynet.

– Systemet i Nordsjøen er tillitsbasert. Derfor må de som har fått denne tilliten vise seg tilliten verdig. Hovedansvaret for dette er det arbeidsminister Anniken Haugli som har, sier Andersen.

Han har registrert at Riksrevisjonen mener Petroleumstilsynet ikke gjør jobben med å forhindre farlige situasjoner på norsk sokkel. Samtidig holder oljeselskapene tilbake vesentlig informasjon, viser ny rapport.

– Dette er ikke holdbart. Petroleumstilsynet må i framtida forsikre seg om at pålegg blir fulgt opp og at avvik blir lukket. I tillegg er det en selvfølge at også selskapene må gi fra seg all relevant informasjon. Det er viktig at et system som baserer seg på trepartssamarbeidet og et spesielt tett forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i oljesektoren, faktisk tar de bekymringsmeldingene som har blitt lagt fram på det største alvor, sier kontrollkomiteens leder.

Andersen har notert seg at noen av konklusjonene i rapporten er at Petroleumstilsynet ikke avdekker alvorlige sikkerhetsutfordringer og at de ikke bruker reaksjonsmidler når det er behov for det.

– Ved vår behandling i kontrollkomiteen vil vi gå grundig gjennom rapporten for å forsikre oss om at rapportens funn og anbefalinger blir tatt til følge. Det er viktig at arbeidsminister Anniken Haugli iverksetter tiltak som gjør at vi unngår en slik rapport igjen. Kontrollsystemet i Nordsjøen må fungere, sier kontrollkomiteens leder, Dag Terje Andersen, til Ingeniørenes Stemme.