Sørlandet mangler kvalifisert arbeidskraft

På Sørlandet melder stadig flere virksomheter at de mangler kvalifisert arbeidskraft. Behovet for faglærte og høyt utdannede øker. Det melder Næringsforeningen for Kristiansand-regionen.

Publisert   Sist oppdatert

NHO mener at teknikk– og industriell produksjon samt bygg- og anleggsteknikk er blant bransjene med høyest udekket kompetansebehov.

– Kompetansekravene hos oss øker. Økt digitalisering og automatisering muliggjør en mer effektiv og bærekraftig produksjon. Samtidig stiller dette krav til økt kompetanse. I dag rekrutterer vi nesten ikke ufaglærte, sier HR-direktør Agnete Rieber-Mohn hos Glencore Nikkelverk. Hun forteller at Nikkelverket fremdeles har tilgang på den kompetansen de trenger, men at utviklingen skjer svært raskt og at de nå rigger seg for fremtiden.

– Vi ser at det er færre unge som velger de fagutdanningene som er mest relevant og viktigst for oss. Der må vi jobbe med å påvirke ungdommen i sine utdanningsvalg, slik at de som ønsker å jobbe i industrien velger både realfag med tanke på å bli ingeniører, og fagbrev som er relevante for oss, sier hun til næringsforeningen, og trekker fram mekaniske fag og fag innenfor kjemiprosess som noe de ser økt behov for fremover.

– Vi trenger også automatikere og elektrikere. Elektrikere er det ene området hvor vi har problemer med å rekruttere nå. Dette kommer nok av at mange på Sørlandet har behov for disse, og etterspørselen er veldig stor.

Kilde: Næringsforeningen Kristiansand-regionen