Advokat Erlend Aarsand gir deg råd. Foto: Christina Gulbrandsen
Advokat Erlend Aarsand gir deg råd. Foto: Christina Gulbrandsen

Du står i fare for å bli sagt opp, hva gjør du?

Redd for oppsigelse

Dagens innsender lurer på dette:

Hjelp! Jeg er kalt inn til møte med sjefen i forbindelse med oppsigelse. Hva gjør jeg nå?

Liker å argumentere

Denne gangen er det advokat Erlend Aarsand (47) som svarer. Han er fagansvarlig og sjef for juridisk seksjon i Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO).

Han ble advokat fordi han liker å argumentere og forhandle. I tillegg er han samfunnsengasjert og setter pris på å arbeide med juridiske spørsmål.

Han har tidligere uttalt at «mange opplever psykiske vansker og problemer når det blir utfordringer på jobben». Les mer her. 

Advokaten svarer:

Takk for at du tar kontakt.

En oppsigelse skal aldri komme overraskende. Når arbeidsgiver vurderer å si deg opp, skal arbeidsgiver avholde et møte med deg, et såkalt drøftelsesmøte etter Arbeidsmiljøloven § 15-1. 

I møtet skal du få en begrunnelse for hvorfor arbeidsgiver vurderer å gi deg en oppsigelse.

- Ta med deg noen

Du har rett til å ha med en tillitsvalgt i møtet, og det anbefales at du tar med deg en tillitsvalgt i møtet. Du kan også ha med en annen representant i møtet.

En oppsigelse kan skyldes at arbeidsgiver mener du har gjort noe galt eller ikke gjort en god nok jobb, det vil si at det er arbeidstagers forhold som begrunner oppsigelsen.

Det skal forholdsvis mye til for at arbeidsgiver skal kunne si deg opp på dette grunnlag. 

Tommelfingerregelen

Tommelfingerregelen er at du må ha gjort en kvalifisert dårligere prestasjon enn hva som kan betegnes som normalen. Videre kan en oppsigelse begrunnes med behovet for nedbemanning i virksomheten. Da er det tale om arbeidsgivers forhold som begrunner oppsigelsen.

En oppsigelse må uansett ha saklig grunn for å være gyldig, og det er klare krav til saksbehandlingen.

- Hvorfor er du overtallig?

Jeg gir noen råd her knyttet til drøftelsesmøter i forbindelse med nedbemanningsoppsigelser. Fra du mottar innkalling til drøftelsesmøte og frem til tidspunktet for drøftelsesmøte skal du ha god nok tid til å områ deg, og til å kontakte tillitsvalgte.

Etter min oppfatning bør det minimum være to virkedager mellom du mottar innkallingen til møtet skal avholdes.

I selve møtet er det vanlig at arbeidsgiver innledningsvis forklare deg bakgrunnen for at bedriften nedbemanner, og forklare hvilke utvelgelseskriterier de har lagt til grunn for utvelgelsen.

Bedriftene gir ofte en litt enkel begrunnelse for hvorfor du er vurdert overtallig i lys av utvelgelseskriteriene og bedriftens fremtidige behov. 

Sparken ved oppsigelse?

Her kan du lese hva advokat Anne-Lise Mala Fredriksen (47) svarer på spørsmål om du kan få sparken dersom du varsler arbeidsgiver om kritikkverdige forhold.

- Hvem har vurdert din kompetanse?

Det ideelle er om du og leder tidligere har fylt ut et kompetanseevalueringskjema tidligere i nedbemanningsprosessen.

Dersom du ikke er blitt gjort kjent med dette på forhånd, bør du be om å få vite hvem i bedriften som har vurdert din kompetanse, om det er brukt noen scoringssystemer/poengssystemer og hvem som har foretatt scoringen av deg.

- Be om begrunnelse

Du bør be om en begrunnelse for bakgrunnen for scoringen, og be om å få utlevert scoringsdokumentet.

Du bør understreke det du mener er feilaktig poengsetting, og begrunne standpunktet ditt med at scoringen ikke samsvarer med eksempelvis din erfaring og jobbutførelse, tidligere medarbeidssamtaler eller tilbakemeldinger fra ledere og kunder. 

- «Selg inn» egen kompetanse

Du bør også spørre om du er sammenlignet med andre i andre lokasjoner og avdelinger i bedriften, eller om virksomheten utelukkende har vurdert deg mot andre arbeidstakere i egen avdeling.

Du bør også «selge inn» egen kompetanse, og redegjøre bredest mulig for din kompetansebakgrunn.

- Hvorfor vil en oppsigelse ramme deg hardt?

Videre bør du forklare bedriften hvorvidt en oppsigelse vil ramme deg hardt, det vil si om det er spesielle forhold ved din situasjon som innebærer at det er spesielt vanskelig å få en annen jobb eller andre grunner til at en oppsigelse vil ramme akkurat deg spesielt hardt.

Slike sosiale forhold kan være at du har høy alder, en funksjonshemming eller sykdomstilstand, spesielt høy gjeldsbyrde, eller eksempelvis er aleneforsørger.

- Forbered deg

Du bør forberede møtet godt i forkant med tillitsvalgte. Tillitsvalgte bør ha en liste over alle innplasserte medarbeidere i ny organisasjon med stilling, ansiennitet og eventuell poengscore på kompetanse.

- Si ifra om feilaktige vurderinger

Du bør vurdere å be arbeidsgiver om en konkret begrunnelse i lys av utvelgelseskriteriene hvorfor arbeidsgiver har beholdt navngitt medarbeidere i egen avdeling, eller i andre avdelinger,  når du er vurdert som overtallig.

Dette er ofte et vanskelig punkt i et slikt møte, men du bør også, dersom du mener det er feilaktige vurderinger, forklare arbeidsgiver hvorfor de konkret bør beholde deg og ikke andre navngitte ansatte.

- Ta med referatet hjem

Du bør ikke enkelt skrive under et ferdig utarbeidet møtereferat i selve møtet, men ta med referatet hjem og inngi dine kommentarer til referatet eksempelvis innen dagen etter.

Du bør sørge for å få inn i protokollen det du mener arbeidsgiver bør vurdere nærmere i prosessen, slik du har tatt opp under møtet.

Råd og bistand

Kontakt gjerne NITO-advokatene for råd og bistand dersom du blir kalt inn til et drøftelsesmøte, eller du trenger råd med tanke på referatet etter et slikt møte. 

Av gode grunner stiller som utgangspunkt ikke NITO-advokatene i selve møtet, men vi kan hjelpe til med å skaffe en rådgiver til møtet fra NITO. Du vil få all nødvendig advokatbistand dersom du skulle motta en oppsigelse.