Advokat Torstein Goyer i Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon. Foto: NITO.
Advokat Torstein Goyer i Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon. Foto: NITO.

Ikke glem å overføre ferie

– Mange ringer NITOs advokater med spørsmål om hvilke regler som gjelder for overføring av feriedager man ikke har fått tatt ut, sier advokat i NITO, Torstein Goyer.

Publisert   Sist oppdatert

Goyer anbefaler at dersom du har ferie til gode, er det viktig at du gjør en avtale med arbeidsgiver om overføring av feriedager til neste år. Dager du har til gode som følge av sykdom eller omsorgspermisjon blir imidlertid automatisk overført.

– Feriedager som av ulike grunner ikke har blitt avviklet i løpet ferieåret, for eksempel som følge av arbeidstakerens sykdom eller omsorgspermisjon, skal overføres til det påfølgende ferieår. Her er det ikke nødvendig med avtale, sier han.

– Ifølge ferieloven kan det inngås skriftlig avtale om overføring av inntil to uker ferie til det påfølgende ferieår. Dette gjelder den lovbestemte ferien. Avtale forutsetter at arbeidstaker og arbeidsgiver er enige, legger han til.

For arbeidstakere som ifølge tariffavtale har fire virkedager ekstra ferie (totalt fem uker ferie), kan i tillegg fire feriedager overføres. Totalt blir dette to uker + fire feriedager som kan overføres etter avtale.

Kilde: NTBinfo