Fagforeningene må ta sin del av skylden for Norges oljeavhengighet, mener NUPI-forsker Indra Øverland. (Foto: Dag Yngve Dahle)
Fagforeningene må ta sin del av skylden for Norges oljeavhengighet, mener NUPI-forsker Indra Øverland. (Foto: Dag Yngve Dahle)

– Fagforeningene har gjort Norge oljeavhengig

NITO og andre fagforbund må ta skylden, mener NUPI-professor Indra Øverland.

Publisert   Sist oppdatert

Øverland mener rett og slett fagforeninger og fagforbund fungerer kostnadsdrivende og hindrer etablering og drift av annen næringsvirksomhet enn olje og gass.

– Den viktigste årsaken til Norges oljeavhengighet er vårt sosialdemokrati med sterke fagforeninger og det at alle andre yrker har ønsket å henge mest mulig med lønnsutviklingen i petroleumssektoren, sier Øverland, som er forskningsprofessor ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Les også: Derfor får du mindre lønssøkning i år

Tøffere

– Du vil ha bort fagforeningene?

– Jeg mener ikke nødvendigvis at fagforeningene skulle hatt mindre innflytelse, men kombinasjonen av fagforeninger og det at alle skal forsøke å ta igjen ansatte i petroleumssektoren, har gjort lønnsnivået i Norge høyt. Det har gjort Norge til et dyrt land hvor det har vært vanskelig å få i gang annen virksomhet enn olje, sier han.

For å bøte på dette anbefaler han blant annet en mindre ettergivende holdning fra arbeidsgiversida i lønnsforhandlinger og flere lavtlønte arbeidsinnvandrere i norsk arbeidsliv.

– Ja, én løsning ville vært å forsøke å holde nede lønnsnivået i petroleumssektoren, for eksempel gjennom hardere lønnsforhandlinger. Andre tiltak kan være utdanning av mer arbeidskraft, arbeidsinnvandring av nøkkelpersonell og bedre kontroll med kostnadene i Statoil, sier Øverland.

Flere medlemmer

NITO-president Trond Markussen avviser Øverlands argumentasjon. Presidenten viser til harde tall.

– Sterke og dyktige fagorganisasjoner er viktig i en næring med store krav til sikkerhet og kompetanse. De ansatte skal ha sin del av verdiene som skapes, og mangel på ingeniører vil kunne påvirke lønnsnivået til ingeniørene, sier han.

Markussen understreker at NITO fører lokale lønnsforhandlinger, og at lønnsutviklingen er tilpasset bedriftenes økonomiske situasjon.

Les: Ønsker 2,5 prosent

– Den klart største andelen av medlemmene våre i privat sektor jobber andre steder enn i oljenæringen. Antall medlemmer i oljenæringen går ned, mens antall medlemmer i bedrifter utenom oljenæringen øker. Det er et signal om at det fortsatt er fullt mulig å drive virksomhet utenom oljesektoren, i hvert fall i næringene der ingeniører og teknologer jobber, sier Markussen.