Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Feriepenger – hva har du rett på

NITO-advokat Beate Sire Dagslet forklarer.

Publisert   Sist oppdatert

En undersøkelse NITO har gjennomført blant medlemmene, viser at 17 prosent ikke tar ut all ferien de har rett til ifølge ferieloven. Det er et felles ansvar å se til at all ferie blir tatt ut i ferieåret, forklarer advokatfullmektig i NITO Beate Sire Dagslet.

– Alle har rett på ferie, uansett om de er nyansatt eller ikke.

Les: Ingen sommerferie på tre år

Ferieloven gir deg rett på 25 virkedager ferie. Virkedagene går fra mandag til lørdag og vil da i praksis si fire uker og én dag, eller 21 arbeidsdager. Likevel har mange fire dager ekstra ferie i sin tariffavtale eller individuelle avtale med arbeidsgiver, og har da 30 virkedagers ferie, eller 5 uker i praksis, altså 25 arbeidsdager.

Selv om alle har rett på ferie, så betyr ikke det at du kan ta ut ferien når du selv ønsker.

– Du kan ønske deg et tidspunkt for ferie, men det er arbeidsgiver som tar den endelige beslutningen hvis dere ikke blir enige om tidspunktet. Du har likevel noen rettigheter, forteller Dagslet.

Arbeidsgiver bestemmer når

Hun forteller at fra 1. juni til 30. september har du rett til å ta ut tre ukers sammenhengende ferie, men akkurat når i den perioden kan arbeidsgiver bestemme. Hvis ferien først er satt, skal det mye til for at arbeidsgiver kan ombestemme seg.

– Det må ha skjedd noe det ikke er mulig å planlegge. Hendelsen må gjøre det nødvendig at du avbryter ferien for ikke å skape vesentlige driftsproblemer for virksomheten. Arbeidsgiver kan da ha erstatningsansvar overfor deg for utgifter som du vil få av situasjonen, sier hun.

En dag her og en dag der

De aller fleste av oss har arbeidsgivere som tillater at vi tar ut feriedager enkeltvis. For eksempel er fredag mellom Kristi Himmelfart og helgen en dag mange ønsker seg fri for å få en langhelg. Men selv om du kan ha rett på fem ukers ferie uansett stillingsprosent, så betyr ikke det at du har 25 arbeidsdager ferie.

Regnestykket

Ferieloven bruker begrepet virkedager og det er 6 virkedager i én uke.

(52 uker × 6 virkedager) / (12 måneder) = 26 virkedager / måned i gjennomsnitt.

Du skal dermed trekkes i lønn for 30/26 virkedager.

Hvis vi går ut fra at du har et feriepengegrunnlag på 606 988 kroner. Feriepengene dine vil altså se slik ut:

12 % av feriepengegrunnlaget:

(606 988 kr × 12) / 100 = 72 839 kr 
Med en månedslønn på 50 582 kroner vil den totale utbetalingen av lønn og feriepenger se slik ut:

Lønn juni: 50 582 kr
+ Feriepenger: 72 839 kr
– Lønn for ferie 30 / 26 × 50 582,00 kr
= 58 364 kr

Totalt utbetalt: 65 057 kr

– Hvis du har 60 prosents jobb, så har du krav på fem ukers ferie, men antall dager gjelder ut fra stillingsprosenten. Det betyr at 60 prosents jobb gir 15 arbeidsdager ferie, altså 3 dager per uke i 5 uker, forklarer Dagslet.

Slutte i jobben

Hvis du skulle slutte i jobben i løpet av året, så har du likevel rett på ferie. Arbeidsgiver kan kreve at du tar du tar ut ferien din i den perioden du har igjen. Likevel er det slik at du har rett til å avvikle tre uker sammenhengende i hovedferieperioden fra 1. juni til 30. september. For eksempel hvis du har oppsigelsestid i mars, april og mai, kan arbeidsgiver kreve at du tar ut ferien din i de månedene. Men tre uker kan du bestemme at du ønsker å ta ut i hovedferieperioden hos den nye arbeidsgiveren din.

Syk i ferien

Hvis du blir syk i ferien så får du igjen den ferien du har mistet hvis du leverer legeerklæring for sykdomsperioden og krever ferien erstattet første dagen du er tilbake på jobb. Dette er nytt fra 1. juli 2014. Om du ikke rekker å ta ut all ferien i løpet av året på grunn av sykdom, blir den overført til året etter. Det samme gjelder om du har vært i permisjon.

– Tidligere kunne man få utbetalt for ferie man ikke tok ut, slik er det ikke lenger, sier Dagslet.

Hun forteller at grunnen er at ferieloven er en vernelov som skal beskytte de ansatte.

– Hvis du fyller 60 i løpet av året, så har du rett på én ekstra ferieuke, altså seks ukers ferie. Hvis du jobber 100 prosent betyr det at du får fem arbeidsdager ekstra ferie, sier Dagslet.

Feriepenger

Selv om du har rett på ferie, så har du nødvendigvis ikke rett på feriepenger. De regnes ut fra det du tjente året før, eller ut fra noe som kalles «arbeidsvederlag» og utgjør feriepengegrunnlaget ditt. Det betyr egentlig alt arbeidsgiver har betalt deg for arbeid du har utført. For eksempel er bonus, overtid og ulempetillegg inkludert. Men godtgjørelse for telefon, reiser og mat, er ikke inkludert.

– Feriepenger er egentlig kompensasjon for at du ikke får lønn, sier Dagslet.

Hun forklarer at du ikke har rett på lønn de ukene du har ferie. Arbeidsgiver utbetaler feriepenger av 10,2 prosent hvis du har fire uker og én dags ferie. Ved fem ukers ferie utbetales det 12 prosent og ved seks ukers ferie 14,3 prosent.

Etter ferieloven skal lønnen trekkes og feriepengene utbetales når du tar ut ferie. For mange arbeidsgivere er dette veldig kronglete, og det er akseptert at feriepengene utbetales i juni. Arbeidstakere som har fem ukers ferie, må arbeidsgiver trekke mer enn én måneds lønn. Det kan regnes på ulike måter. Her viser vi én måte, og har tatt utgangspunkt i fem ukers ferie.

Penger hvis du slutter

Hvis det er slik at du slutter i jobben før du har hatt mulighet til å ta ut all ferien din, skal du ha disse pengene utbetalt så sant de er trukket fra deg tidligere. Ferie fra i fjor, som du ikke fikk tatt ut og som du heller ikke har tatt ut før du sluttet, har du rett på utbetaling for. Får du ikke det, skylder arbeidsgiver deg penger for dager du har jobbet, men ikke fått lønn for.

Etter ferieloven kan du og arbeidsgiver skriftlig avtale å overføre 12 virkedager til neste ferieår. Enkelte arbeidsgivere tillater overføring av flere feriedager enn dette. Du kan faktisk også avtale å ta ut ferie på forhånd ved at du skriftlig kan avtale å avvikle 12 virkedager ferie fra året som kommer.

Avspasering eller ferie?

Arbeidsgiver bestemmer om du skal ta ut avspasering før ferie.

– I den grad du har mulighet, så anbefaler vi i NITO at du tar ut avspasering før ferie fordi avspaseringsdagene etter hvert gjerne blir slettet, det gjør ikke feriedagene, sier Dagslet.

– Kan du få utbetalt for avspasering du ikke har tatt ut?

– Ja, vi hevder det, men mange arbeidsgivere vil være uenige med oss. Det er helt avhengig av at du har forsøkt å ta ut avspaseringen din, og dette må du dokumentere. Det er begge parters ansvar å legge til rette for ferie og uttak av avspasering, forteller hun.