CCO Pixbay
CCO Pixbay

Hordene kommer!

Millioner av mennesker løser oppgaver via internett, på ett av de mest ureglementerte arbeidsmarkedene noensinne.

Publisert   Sist oppdatert

I løpet av et tiår har det vokst frem en gigantisk sverm av arbeidere som strekker seg over hele kloden. Ingen kan si noe sikkert om skyen av anonyme arbeidere som stadig kommer til og faller fra, men det dreier seg om flere millioner. De utfører mikroskopiske, repetitive oppgaver på nett, ofte for så lite som to dollar i timen. Noen kaller dem nettets slaver. Bli kjent med en av verdens mest ureglementerte arbeidsformer, nemlig «hordearbeid».

Foto: Privat

Mekanisk tyrker

Kristy Milland er en typisk hordearbeider eller «crowdworker», en amerikansk kvinne med grunnskoleutdannelse. For ti år siden oppdaget hun nettjenesten Mechanical Turk, en plattform der hvem som helst kan utføre små, enkle oppgaver og tjene penger. Det var ikke snakk om store summer, men det kunne spe på inntektene fra dagmammapraksisen. Hun bestemte selv når hun skulle jobbe og hvor lenge. Men det hun trodde var en drømmejobb skulle vise seg å bli et mareritt.

Amazon lanserte Mechanical Turk i 2005. Tjenesten tilbyr en horde av arbeidere som står klare til å utføre oppgaver for en pris som kundene selv setter. Hordearbeidere utfører de oppgavene vi tar for gitt på internett. Når du får anbefalt varer i nettbutikken basert på dine tidligere kjøp, kan det stå en hordearbeider bak. Om du søker på «glad dame» er det ofte hordearbeidere som har sortert og merket bildene av sprudlende kvinner.

I 2010 ble mannen til Kristy Milland arbeidsløs, og familien var plutselig avhengig av inntekten fra arbeidet hennes som «tyrker». I to år jobbet hun fulltid gjennom Mechanical Turk. Når det var nok jobb å få jobbet hun syv dager i uka, og gjerne 17 timer om dagen. Andre ganger var det dårlig med arbeid.

Hordearbeid

Dette skiller seg noe fra det man tenker på som «gruppearbeid» siden det er en internettbasert tjeneste som administrerer arbeidsfordelingen. Dette skjer gjennom å dele en stor oppgave i en rekke små oppgaver som så fordeles blant utvalgte arbeidstakere i «horden» (på engelsk kalles dette «crowd employment»).

Det var nesten mer stressende enn å jobbe hele dagen. Du blir sittende foran datamaskinen og vente. Fleksibiliteten ved slikt arbeid er overdrevent. Fleksibelt ville det ha vært om det alltid var arbeid, men det er det ikke. Du jobber når det er oppgaver, sier hun.

«Supertyrker»

Inntektene endret seg dramatisk fra dag til dag og måned til måned. Milland mener at hun tjente 50.000 dollar i året. Da jobbet hun også mye og hun var flink.

Jeg var en «supertyrker», og jeg nektet å jobbe for mindre enn 15 - 20 dollar i timen, sier hun.

Situasjonen har endret seg siden Milland arbeidet fulltid som hordearbeider. Amazon har ingen minimumsgrense for betaling for oppgaver. To dollar i timen er gjennomsnittslønnen til arbeiderne som jobber gjennom Mechanical Turk. I tillegg har Amazon har nettopp doblet kommisjonen de tar per oppgave til 20 prosent.

Amazon godtar ikke lenger internasjonale kunder, og det har ført til at oppgavene har blitt færre. Ifølge Milland skaper hordearbeid et kjøpermonopol. Kunden vet at arbeiderne sloss om oppgavene, og dermed betaler de også mindre og mindre.

Malene Sihm Vejlsgaard, grunnleggeren av den danske hordearbeiderplattformen Boblr bekrefter at prisene på det globale hordearbeidsmarkedet faller. Det bekymrer henne.

Hordearbeidere må være forsiktige. De bør vite hva de går til og hva de skriver under på når de velger plattform å jobbe gjennom, sier hun.

I dag tror ikke Kristy Milland at hun kunne ha tjent nok penger gjennom Mechanical Turk. Hun hadde måttet ty til flere hordearbeiderplattformer, som det nå er hundrevis av. Microsoft har fått sitt Universal Human Relevance System (UHRS). CrowdFlower i USA sier de har arbeidere fra 208 land og territorier som har utført 1.7 milliarder oppgaver, mens i Europa tilbyr Clickworker en markedsplass med 700.000 arbeidere. UpWork, som har europakontor på Fornebu, sier at de i fjor matchet 7900 frilansere med 9400 norske bedrifter.

Les om et norsk selskap som benytter seg av «hordearbeidere» 

Uregulert arbeidsmarked

Kritikere  Kristy Milland er en av dem  mener at Amazons Mechanical Turk og lignende plattformer har skapt det mest uregulerte arbeidsmarkedet som noen gang har eksistert. En overflod av arbeidskraft fører til ekstrem konkurranse mellom arbeiderne, som ikke har noe forhold til sine arbeidsgivere. Oppgavene som gis er ofte monotone og repetitive. En hordearbeider Refleks snakker med, som vil være anonym på grunn av taushetserklæringene hun har skrevet under på, sier at hun føler seg som en liten brikke i et stort maskineri, som enkelt kan skiftes ut.

Les: Teknologien skaper nye arbeidsformer

Anonyme oppgavegivere kan la være å betale for arbeidet, selv når de beholder det, uten at arbeiderne har noe de skulle ha sagt. Dette har ført til at hordearbeidere blir utsatt svindel.

Den originale mekaniske tyrkeren

I 1770 ble erkehertuginne Maria Theresia av Østerrike mektig imponert av en ny oppfinnelse. Wolfgang von Kempelen hadde presentert en mekanisk dokke utformet som en tyrkisk mann som satt ved et sjakkbord. Ikke bare spilte den, men den slo som regel sine motspillere. Det tok tretten år før den tapte et parti.

Den mekaniske tyrkeren ble så populær at den turnerte både i Europa og USA. Både Napoleon Bonaparte og Benjamin Franklin måtte se seg beseiret av tyrkeren. Etter mange år kom det for dagen at supermaskinen bare var lureri. Inne i konstruksjonen satt det nemlig en mann, gjerne en sjakkmester, som styrte maskinen.

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons

For å utføre oppgaver som «tyrker» må du bekrefte at du er over 18 år, men det er ingen som kontrollerer at barn faktisk ikke arbeider.

Hvilke lover skal man følge på en global markedsplass? Hvordan bestemmer man timebetalingen når amerikanere, indere og filippinere utfører de samme oppgavene? spør Milland.

Amazon svarer at de ikke har noe særskilt ansvar for arbeiderne på Mechanical Turk.

De som arbeider som såkalte «tyrkere» er våre kunder. De har frihet til å velge hva slags oppgaver de vil og ikke vil jobbe med, sier Rena Lunak talsperson i Amazon.

Når det gjelder beskyldningene om at Mechanical Turk åpner for svindel, sier Lunak at Amazon har en gruppe som arbeider målrettet for å fjerne slike oppgaver.

Rydder nettet

Mange av oppgavene «tyrkere» og andre hordearbeidere gjør handler om å «rydde» internett. Når en video på You Tube, eller et bilde på Twitter blir «flagget», er det ofte flokkarbeidere som sjekker innholdet.

– Jeg har sett forferdelige ting. Du aner fred og ingen fare mens du ser på og merker bilder av blomster og små, søte dyr. Og så uten forvarsel får du se bilder av døde mennesker. Krig. Bilder du skulle ønske du aldri fikk se, forteller Milland.

Via Twitter har hun sett torturerte dyr og barnepornografi. Ingen advarsel ble gitt på forhånd, og ingen debrifing ble tilbudt etterpå. Selvfølgelig ikke. Horderbeidere er frilansere og ansvarlige for seg selv. De kan velge bort oppgaver som de ikke liker, kan de ikke?

"

Hvilke lover skal man følge på en global markedsplass?

"

-

Kristy Milland, supertyrker

Milland mener at det ikke alltid stemmer fordi mange hordearbeidere allerede befinner seg i sårbare situasjoner.

Det kan være folk som ikke kan jobbe fordi de har et handicap, som ikke får jobb fordi det ikke finnes eller fordi de er tidligere straffedømte. Kan de si nei til arbeid de ikke liker? Hordearbeid blomstrer best blant desperate mennesker, sier hun.

Startet kampanje

Milland skrev en mail til Amazon-grunnlegger Jeff Bezos for å gjøre seg til kjenne som en av hans «tyrkere». Hun ble overrasket da hun fikk et personlig svar tilbake og ble inspirert til å starte kampanjen: «Vi er mennesker, ikke algoritmer».

Jezz Bezoz (Foto: Amazon)

– Jeg ville vise menneskene bak den anonyme skyen, sier hun.

Selv om kampanjen ikke førte til konkrete endringer i arbeidsforholdene på Mechanical Turk, fikk den mye oppmerksomhet.

– Plutselig skjønte forskere, journalister og kundene: De er mennesker! De er tilgjengelige. De finner hverandre på forumer og snakker sammen.

Milland tror at nettopp det hadde mye å si. Noen av selskapene som benyttet seg av hordearbeidere fikk øynene opp for at de måtte betale bedre og ha større åpenhet rundt bruken av tjenestene.

Arbeiderstyrte kooperativer

Den amerikanske professoren Trebor Scholz drømmer om egne kooperativer som hordearbeiderne selv eier og som kan beskytte arbeiderne mot den økonomiske usikkerheten som hordearbeidet representerer.

"

Hordearbeid blomstrer best blant desperate mennesker.

"

-

Kristy Milland

Disse kooperativene må ifølge Scholz være kollektivt eiet, være demokratiske, ha et mål om å forankre jobber, tilby helse- og pensjonsforsikring og ha en grad av verdighet. «I New York er det allerede 24 arbeiderstyrte kooperativer, nesten alle drevet av kvinner. I løpet av de siste årene har lavtlønnede arbeidere som blir med i disse kooperativene fått høynet lønnen sin fra 10 til 25 dollar i timen», skriver Scholz på Medium.

Milland støtter denne ideen. Hun tror at slike arbeiderne i slike kollektiver kan få kontroll og adgang til å kommunisere med hverandre. Kundene vil få bedre kvalitet, fordi arbeiderne vil være mer fornøyde, tror hun. Forskere har estimert at 70 prosent av arbeiderne på Mechanical Turk faller fra etter kort tid.

– Fornøyde arbeidere vil bli værende, lære seg verktøyene og bli enda flinkere, sier Milland.

Milland tror noen hordearbeidere kan få det bedre. Samtidig lurer hun på hvor mange selskaper som vi kutte ned på arbeidsstokken og sette ut arbeidet til hordearbeidere.

– Hordearbeid vil kunne bli en karriere for noen, men på samme tid erstatter det andres karrierer, sier Milland.