Eirik Helland Urke, her med et videorigg bestående av seks GoPro-kameraer, har i en årrekke drevet kommersiell virksomhet gjennom selskapet Gigapix AS. Men han har ikke opplevd at arbeidsgivere har prøvd å overta innovasjonen bak gigapix-bildene. (Foto: Dag Yngve Dahle)
Eirik Helland Urke, her med et videorigg bestående av seks GoPro-kameraer, har i en årrekke drevet kommersiell virksomhet gjennom selskapet Gigapix AS. Men han har ikke opplevd at arbeidsgivere har prøvd å overta innovasjonen bak gigapix-bildene. (Foto: Dag Yngve Dahle)

– Ikke alltid lurt å spørre om lov først

Det beste er sette ideene i verk før du spør ledelsen, er erfaringen til medieinnovatøren Eirik Helland Urke.

Publisert   Sist oppdatert

– Jeg har ofte bare satt i gang uten å spørre lederne om lov. Det kan være dempende å spørre om lov, sier Urke.

– Dempende?

– Ja, det betyr selvsagt ikke at man skal bryte regler eller opptre bøllete, men heller utvikle en idé nok til at den er salgbar eller presentabel. Enhver leder har lettere for å si ja hvis de får presentert noe som fungerer, sier han.

Les: Sjefen kan ta ideen din.

Gikk verden rundt

Som ansatt i Dagbladet, TV Norge og nå Teknisk Ukeblad har han i en årrekke utviklet og presentert innovative teknologiske løsninger innen foto, video og multimedia.

Jeg har ofte bare gjort ting, bare satt i gang uten å spørre lederne om lov.

Mest kjent er han for sine gigapixelbilder, der han setter sammen flere hundre enkeltbilder til gigantiske, zoombare fotografier  ofte i 360 graders format. For dette har Urke høstet oppmerksomhet og mange av mastodont-bildene er solgt til utlandet.

Oppfinnelser på jobben

  • En arbeidstaker har skriftlig meldeplikt om oppfinnelsen til sin arbeidsgiver. Arbeidsgiveren har fire måneder på seg til å respondere på meldingen.
  • Arbeidstakeren har krav på et rimelig vederlag fra arbeidsgiveren hvis verdien av eiendomsretten til oppfinnelsen overstiger «hva arbeidstakeren med rimelighet kunne forventes å yte til gjengjeld for lønn og andre goder som følger med stillingen». Hvor stor denne godtgjørelsen skal være, er ikke klart og noe som av og til fører til konflikter.
  • Enkelte virksomheter omtaler immaterialle rettigheter i sine arbeidskontrakter. Som oftest innebærer det at den ansatte ikke beholder eiendomsretten til oppfinnelser hun gjør i arbeidstida. Dette gjelder altså kun hvis det er slått fast i en signert arbeidskontrakt.
  • Skal rettighetene til oppfinnelsen overdras fra arbeidstakeren til arbeidsgiveren, må dette gjøres med en såkalt overdragelseserklæring fra arbeidstakerens side. her må omfanget av rettighetene som overdras være spesifisert.

Urke har også utviklet en ny måte å presentere video og bilder på, der han produserer multimediainstallasjoner der gigapikselbilder og video fra flere kameraer sammen gir en ny opplevelse av aktuelle saker  for eksempel hans interaktive reise på Statfjord B.

– Når man jobber med noe som ikke har vært gjort før, er det alltid en utfordring at man har en idé i hodet uten å ha noe å vise frem. Man skal fortelle om noe som ikke finnes. Derfor er det fint å sette i gang med prosjekter før man ber om endelig klarsignal. Man har noe håndfast å vise til når man skal selge inn ideen overfor ledere eller oppdragsgivere. For min del innebærer det ofte at forberedelsene gjøres i fritida, sier Urke, som er multimediaansvarlig i Teknisk Ukeblad.

Velvilje

Han har stort sett møtt velvilje når han har jobbet med prosjektene sine. Det kommer til dels av at han har jobbet i nyskapende miljøer, mener han.

– Jeg har sjelden fått nei til å jobbe med prosjekter, men jeg har jobbet i miljøer der folk har vært mottakelige for nye ideer. I internettmiljøer har det vært kultur for å prøve nye ting. I tillegg har prosjektene mine jevnt over vært lavkostnadsprosjekter med liten risiko for arbeidsgiveren. De har ikke lagt beslag på store penger eller ressurser, noe som har gjort det enklere å få gehør for ideene, sier han.

Anne Rose Røsbak Feragen skriver om opphavsrett

Urke har ikke forsøkt å patentere ideene sine. Han sier at han vet ikke om de er patenterbare, siden han i stor grad har benyttet eksisterende teknologi på nye måter. Er ikke ideene patenterbare, kan ikke arbeidsgivere med loven i hånd overta dem. Problemstillingen har ikke vært aktuell.

– I disse tider er det nok et økende krav om at det man gjør også skal ha en kommersiell side og kan bidra til lønnsomheten, men jeg har ikke opplevd at arbeidsgivere har forsøkt å ta ideene mine eller bruke dem kommersielt mot min vilje, sier Urke.