Illustrasjon: Colourbox
Illustrasjon: Colourbox

Kan jeg være venn med sjefen på Facebook?

Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth, har tillit til at de ansatte bruker sosiale medier som et godt verktøy i jobbsammenheng.

Publisert   Sist oppdatert

– Jeg baserer samarbeidet med mine kolleger på tillit. Tillit til at de kan prioritere og bruker de verktøyene som er nødvendige for å gjøre en god jobb. Å bruke Facebook eller andre sosiale mediekanaler er en del av vårt arbeidsverktøy nå, sier Traaseth.

Vi spurte NITOs medlemmer hvem de kan være venner med på Facebook?

 • Kolleger 78,3%
 • Nærmeste leder 38,5%
 • Øverste leder 20,6%
 • Andre ledere 29,2%
 • Konkurrenter 26,0%

I en omnibus-undersøkelse ble NITOs medlemmer spurt om hvem man kan være venner med på sosiale medier på arbeidsplassen. Da svarte flertallet at de kan være venner med kolleger, etterfulgt av nærmeste leder og øverste leder.

Du må være på sosiale medier

Anita Krohn Traaseth er kjent for sin åpne leder- og kommunikasjonsstil, og har selv høstet positive erfaringer med bruken av sosiale medier i jobbsammenheng.

Anita Krohg Traaseth (Foto: Scanpix)

– Jeg kommer fra IT-bransjen, som er selve fundamentet for utviklingen av sosial medieteknologi, og har nok tidligere enn andre ledere måttet sette meg inn i de nye plattformene. Erfaringene er bare positive, selv om det da jeg startet som sjef i Hewlett Packard i 2012, ble sett på som relativt nytt for en toppleder å engasjere seg på sosiale medier. Men det har nok endret seg betraktelig de siste årene. Bare se på hvem som deltar på sosiale medier i dag!

Traaseth oppfordrer selv sine ansatte til å bruke sosiale medier i jobbsammenheng, og mener det kan være et minus hvis en relevant jobbsøker ikke er på sosiale medier selv.

– Å ha sterke prinsipper om ikke å delta eller være nysgjerrig på nye samarbeidsmåter, kommunikasjonsformer og teknologi, passer kanskje ikke så godt for de oppgavene vi skal løse i Innovasjon Norge fremover, sier hun.

Noen råd i sosiale medier på jobben

 • Skal du ytre deg vær tydelig på om du ytrer deg som privatperson eller arbeidstaker.
 • Ytrer du deg som arbeidstaker bør du i utgangspunktet ytre deg på virksomhetens kanaler. Dersom det ikke er naturlig, vær tydelig på hvor du jobber og hvilken rolle du har. Ta hensyn til virksomhetens eventuelle etiske regelverk. Det kan også være greit å avklare om slike innlegg av faglig karakter skal håndteres som debattinnlegg.
 • Ytrer du deg som privatperson, så bruke egne konti på de sosiale mediene. Tenk på at alt du skriver vil bli lagret, lenge, er det greit at det du skriver kan føres tilbake til arbeidsgiver eller være tilgjengelig for potensielle arbeidsgivere? Du har ytringsfrihet, men denne har en grense opp mot lojalitetsplikten du har overfor arbeidsgiver. Grensen kan være vanskelig å trekke - men det du skriver skal være akseptabelt for arbeidsgiver.
 • Uansett om du ytrer deg som arbeidstaker eller privatperson bør du tenke på følgende:
 1. Du skal kun skrive det du kan si ansikt til ansikt
 2. Du byr på innsikt, kunnskap, perspektiv og informasjon
 3. Respekter andres meninger og ståsted
 4. Du kan ikke legge ut informasjon, også bilder, om andre uten at de har gitt sitt samtykke.

(Kilde: NITO-advokat Beate Sire Dagslet)

De fleste selskaper og ledere som ønsker å følge med i samfunns- og innovasjonsdialogen er til stede på sosiale medier. Tidsbruk og vaner er ulikt, men de aller fleste har innsett at dette har kommet for å bli, mener Traaseth.

– Bruken av sosiale medier på jobben representerer store muligheter for hvordan vi jobber, samarbeider, leser mønstre, fanger opp trender og gir verdifull tilbakemelding til eget selskap og til produkter som er viktige for å holde seg oppdatert.

Blogger selv

Siden 2012 har Traaseth drevet bloggen Tinteguri, en personlig blogg om ledelse. Denne mener hun også har gitt henne noe tilbake på arbeidsplan.

– Bloggen har gitt meg et helt nødvendig rom for refleksjon. Jeg reflekterer når jeg skriver ting ned. Bloggen er et suverent format for det, og for å få tilbakemeldinger og nye perspektiver. En leders hverdag er svært hektisk. Mens andre jogger i skogen, blogger jeg i stua. Det å ha et alter ego som Tinteguri før jeg startet i ny jobb, har vært en befrielse og det gir meg trygghet som endringsleder i et statlig eid selskap.

Les også: – Postivt at sosiale medier kan brukes i norsk arbeidsliv

Vil aksellere

Innovasjon Norge-direktøren tror ikke bruken av sosiale medier i jobbsammenheng kommer til å avta i tiden som kommer.

– Om ti år tror jeg åpenhetskulturen og bruken av sosiale medier vil være en naturlig del av hverdagen vår. Da snakker vi ikke lenger om å logge av, vi har nok funnet formen da. Jeg tror også at mange av løsningene vi bruker om ti års tid ikke er oppfunnet ennå. Det skal bli uhyre spennende å følge med på utviklingen!