Advokatene i NITO er klare til å gi deg råd. Foto: Christina Gulbrandsen
Advokatene i NITO er klare til å gi deg råd. Foto: Christina Gulbrandsen

Kjemper for enkeltmennesket

- Mange opplever psykiske vansker og problemer når det blir utfordringer på jobben.

Tekst: Christina Gulbrandsen, ansvarlig redaktør NITO Refleks

 

Advokat Erlend Aarsand (47) er fagansvarlig og sjef for juridisk seksjon i Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO). Han ble advokat fordi han liker å argumentere, forhandle, er samfunnsengasjert og har stor interesse for arbeidslivsspørsmål.

I tillegg setter han pris på å jobbe med juridiske spørsmål, fakta og strategi. Og ikke minst, liker han å hjelpe og bistå de som trenger det.

Kan du straffes for varsling?

Trenger du et juridisk råd? Erlend Aarsand og resten av advokatene er klare for å gi deg råd på nitorefleks.no 

Her får du svar på om du kan straffes med oppsigelse dersom du varsler. 

Avskjedssaker

- Arbeid er for mange det viktigste i livet, nest etter familien, både inntekt og identitet er knyttet til arbeidsforholdet. Mange opplever psykiske vansker og problemer når det blir utfordringer på jobben, sier Aarsand og legger til:

- Dette gjelder spesielt i oppsigelses- og avskjedigelsessaker. Spesielt kanskje i avskjedssaker hvor medlemmet mister inntekt på dagen. Eller saker der arbeidsgiver har gått for hardt frem, og medlemmet er i en svært vanskelig og sårbar situasjon. 

Menneskelige og økonomiske konsekvenser

Det er de krevende sakene han husker best.

- Når en arbeidsgiver presenterer en tilsynelatende sterk slik sak, er det spesielt tilfredsstillende å få snudd saken til gunst for medlemmet etter mye dybdearbeid med fakta, strategi og jus.

Aarsand forteller at noen saker og spørsmål kan enkelt besvares på ett par minutter, men …

- Den mest langvarige saken jeg har hatt startet i 2006. Her vant vi først frem i en rettssak, men saken endte først med en god nok løsning for medlemmet i 2013.

- Hvilke saker er mest krevende?

- Personlig synes jeg det enkelte ganger kan være krevende når medlemmet har fått en saklig oppsigelse, og det av den grunn rett og slett ikke lar seg gjøre å oppnå noe i saken til tross for at jeg har stor sympati med situasjonen til medlemmet, sier Aarsand og fortsetter:

- Særlig i de tilfellene hvor den saklige oppsigelsen kan innebære større menneskelige og økonomiske konsekvenser for medlemmet, og hvor det fremstår som klart at medlemmet vil få store vansker på arbeidsmarkedet. Uavhengig av saken forsøker vi å posisjonere medlemmet slik at han eller hun skal komme best mulig ut.

- Markant økning i nedbemanning

Advokaten begynte å arbeide i NITO fordi han ønsket å jobbe med arbeidsrett og de sakene som har stor betydning for enkeltmennesker.

- Arbeidsrett er et svært bredt fagfelt, og en god kombinasjon av jus, fakta, strategi. I tillegg til psykologi og samhandling med mennesker i en vanskelig livssituasjon.

I juridisk seksjon i NITO er det 17 advokater, og i seksjonen for forhandlinger arbeider det tre advokater.

- Vi arbeider nå mest med oppsigelsessaker og permitteringssaker. Det er også mange saker og spørsmål knyttet til pensjon og arbeidstid. Mange medlemmer ønsker å få kvalitetssikret arbeidsavtalene sine når de får tilbud om ny jobb, sier Aarsand og fortsetter:

- Siden 2014 har det vært en markant økning i saker knyttet til nedbemanning og oppsigelser av ingeniører som følge av nedbemanning. Det har også vært en markant økning i permittering- og andre omorganiseringssaker. 

- Aldri vært sagt opp flere ingeniører

Aarsand sier årsaken til dette blant annet var at Statoil i februar 2014 kuttet 30 prosent av kontraktene knyttet til vedlikehold og modifikasjon av plattformer, som førte til behov for nedbemanning i leverandørindustrien.

- I tillegg sank oljeprisen. Det har aldri vært sagt opp så mange ingeniører i Norge som de siste årene, og vi har aldri bistått så mange NITO-medlemmer i oppsigelsessaker før.

Han forteller at advokatene bare i mai og juni 2016 bistod i 220 oppsigelsessaker og 60 saker knyttet til fratredelsesavtaler.

50-60 søksmål

- Er det noe dere ikke kan hjelpe til med?

- Vår klare hovedregel er at vi utelukkende tar saker mot arbeidsgiver som har oppstått i arbeidsforholdet, og ikke andre juridiske saker, sier Aarsand og legger til:

- I og med at vi yter gratis juridisk bistand til medlemmene, og dekker alle omkostninger i saken, også motpartens omkostninger ved tap, er det vi som beslutter i hvilken grad vi reiser søksmål på vegne av medlemmene. Medlemmene er heller ikke tjent med rettslige prosesser hvor risikoen for tap er for høy.

- Hvor ofte havner saker i retten?

- De siste årene har vi vel årlig reist rundt 50-60 søksmål på vegne av medlemmene, hovedsakelig i oppsigelsessaker. Men de fleste sakene ender i forlik. Et godt forlik fremstår ofte som mer gunstig for begge parter, enn en dom som kårer en vinner eller en taper.

Opptatt av rettssikkerhet

Fordi medlemmer som har behov for juridisk bistand får dette gratis, beskriver advokaten NITO som et solidarisk spleiselag og en forsikring for trygge arbeidsforhold og inntekt.

- Det er en kjent utfordring for rettssikkerheten at mange enkeltmennesker ikke har råd til å engasjere advokat, selv om de har et stort og legitimt behov for hjelp. Det er for kostnadskrevende å fremme en tvist for domstolene, sier Aarsand.

- Jeg setter stor pris på å påta meg saker og kunne gå i dybden og gi saken den innsatsen den fortjener, uavhengig av klientens økonomi. Dette er noe av det fine med å jobbe i en fagorganisasjon som NITO, legger han til.

Fra vaskehjelp til daglig leder

Advokaten understreker at han finner stor glede i å jobbe med gode og kompetente kollegaer i en variert og faglig utfordrende arbeidshverdag.

- Fordi vi organiserer ingeniører i det offentlige, og så å si alle bransjer og deler av næringslivet, har vi en enorm bredde i sakene vi bistår i. En dag kan du bistå en NITO-student som har en ekstrajobb som vaskehjelp som arbeidsgiver har gitt en muntlig oppsigelse, sier Aarsand og legger til:

- Den neste dagen bistår du en daglig leder med 200 ansatte med en fratredelsesavtale eller et pengekrav opp mot styret i virksomheten.