Foto: Aslak Raanes, Flickr CC
Foto: Aslak Raanes, Flickr CC

Kommuneoppgjøret i havn

Forhandlingsleder for NITO Kommune er spesielt godt fornøyd med at misunnelsesparagrafen er fjernet.

Publisert   Sist oppdatert

For første gang på 20 år kom hovedoppgjøret i kommunen i havn før fristen gikk ut, natt til 1. mai. 

Kjetil Lein (Foto: NITO)

– Kjetil Lein, forhandlingsutvalgsleder i NITO Kommune, er du fornøyd?

– Det er alltid vanskelig å være helt fornøyd når det handler om lønn, men noe vi er godt fornøyd med er at ingeniører som underviser har fått gode tillegg og at misunnelsesparagrafen er fjernet.

Avtalen med KS sikrer at lønnen for alle kommuneansatte, untatt de i Oslo kommune, fastsettes gjennom lokale forhandlinger uten øvre ramme – både i 2016 og 2017.

– Statistikken viser at medlemmene i kommunen har hatt en bedre lønnsutvikling siden lokale lønnsforhandlinger ble innført i 2002. Lokale forhandlinger skaper eierskap blant de ansatte, men også villighet til å minske på krava i dårlige tider.

Les også: Staten får lokale forhandlinger.

  • Den økonomiske rammen er på 2,4 %.
  • For NITOs medlemmer som er plassert i hovedtariffavtalens kapittel 3 eller 5 er det kun lokale forhandlinger som regulerer lønnsutviklingen.

(Kilde: NITO)

– Oslo feil vei

Oslo kommune er et eget tariffområde og fører egne forhandlinger.

– Her fikk vi ikke resultatene vi ønsket. Man fikk et lønnsoppgjør på linje med andre, men faren er at Oslo kommune risikerer å gjøre seg mindre attraktiv for jobbsøkere på sikt fordi man ikke kan forhandle lønn lokalt, sier Lein, som kvittret i etterkant av oppgjøret:

Misunnelsesparagrafen ute

Den såkalte misunnelsesparagrafen, en formulering i avtaleverket som i ifølge NITO har hindret frie, lokale forhandlinger, er fjernet.

– Nå er ordlyden helt ute. Det er en liten seier.

Lærere med stillingsbetegnelsen adjunkt og adjunkt med tillegg har fått relativt gode sentrale tillegg etter 10 og 16 års ansiennitet.

– Det treffer ingeniører som underviser i yrkesfag. NITO har rundt 500-600 medlemmer som tilhører denne gruppa.

Pensjon ble ikke noe stort tema i dette hovedoppgjøret, men partene tar sikte på å endre offentlig tjenestepensjon.

– Det er interessant å merke seg at det har vært rolig fra arbeidsgiversiden om pensjon, og jeg tror at når det først kommer noe på dette området, så vil det komme med full kraft, sier Lein, som tror pensjon vil bli et større tema i årene som kommer.