- Når selskapet krever at også underleverandørene tar i bruk testregimet, vil praksisen bre om seg i bransjen, tror Eirik Birkeland i Industri Energi. (Foto: Erik Sæter Jørgensen)
- Når selskapet krever at også underleverandørene tar i bruk testregimet, vil praksisen bre om seg i bransjen, tror Eirik Birkeland i Industri Energi. (Foto: Erik Sæter Jørgensen)

Krever at underleverandørene tester for rus

Sier underleverandørene nei, får de ikke kontrakter med ConocoPhillips.

Publisert   Sist oppdatert

Oljeselskapet har i flere møter den siste tida informert sine største underleverandører om at kontraktene heretter vil ha et nytt punkt, nemlig at underleverandørene forplikter seg til å ta i bruk uanmeldte rusmiddeltester innen juni 2016.

Kritisk

Det betyr at ConocoPhillips sprer sin praksis med å teste ansatte uten forvarsel og uten at det foreligger mistanke, til store oljeserviceselskaper som Maersk, Archer og Aibel.

Dette vekker ikke jubel hos fagforeningene. Eirik Birkeland, leder av Ekofisk-komiteen i Industri Energi, mener at det som nå skjer er det de advarte mot allerede da ConocoPhillips begynte med rustestene for to–tre år siden.

– Når selskapet nå krever at også underleverandørene tar i bruk dette testregimet, vil praksisen spre seg i bransjen. En av grunnene til at vi reagerte tidligere, var nettopp at vi fryktet at testingen ville få stort omfang. Hvis vi ender opp med at dette gjelder all industrivirksomhet i Norge, bør noen virkelig stille spørsmål ved kost/nytte-effekten av denne galskapen. I disse tider hvor alle skal redusere egne kostnader, er det merkelig at man skal bruke penger på et slikt reaktivt tiltak, sier Birkeland.

Les også: Myndighetene stoppet rustesting

Går for langt

ConocoPhillips fikk i fjor klarsignal fra Petroleumstilsynet og Arbeids- og sosialdepartementet til å gjennomføre uanmeldte rustester av sikkerhetskritisk personell. Begge instansene mente at lovens krav var oppfylt. Birkeland ber politikerne ta tak i saken.

– Dette må nå løftes til politisk nivå slik at denne praksisen – som vi antar kommer fra selskapenes ledelse i USA – kommer på dagsorden. ConocoPhillips-ledelsen i Norge vil ikke si det, men vi regner med at det har kommet instrukser fra statene om å innføre praksisen i selskapets avdelinger over hele verden, sier han.

– Er det ikke positivt med tiltak for å unngå rusede ansatte?

– Vi vil selvsagt ikke ha rusmisbruk offshore, og støtter derfor testing hvis det foreligger konkret mistanke. Men dette føler vi er et svært inngripende kontrolltiltak, der arbeidsgiveren griper inn i ansattes private liv. Det finnes mange kontrollmuligheter, men her går grensen. Vi mener forebyggende og holdningsskapende arbeid vil gi vel så god effekt som tilfeldig testing, sier Birkeland.

Hastverk

Håkon Aasen Bjerkeli, forbundssekretær for HMS i Industri Energi, viser til resultater av testingen så langt.

– ConocoPhillips har ikke hatt en eneste positiv test siden de begynte med testingen i 2013. I stedet for å utvide dette til å gjelde også underleverandører, bør de evaluere ordningen og se om det er behov for denne testingen. Selskapet bør i det minste gjennomføre en ryddig evaluering sammen med arbeidstakersida, der de ser på om noen forhold har endret seg og hvilke alternativer som finnes, sier han.

Han mener testpraksisen ikke er godt nok utredet.

– Vi har en god del saker som gjelder dette nå. Det virker som selskapene ikke har gjort skikkelige risikovurderinger før de satte i gang med dette. Det ser ut til å være hastverksarbeid midt oppe i arbeidet med kostnadskutt og oppsigelser, sier Bjerkeli.

Et tverrsnitt av folket

Stig S. Kvendseth, kommunikasjonsdirektør i ConocoPhillips Norge, mener de ikke gjør noe kritikkverdig.

– Vi ønsker å styrke sikkerhetsnivået, noe som var bakgrunnen for at vi innførte tilfeldig rustesting høsten 2013. Våre egne ansatte og ansatte hos våre leverandører representerer et gjennomsnitt av Norges befolkning, og vi antar at det finnes enkelte som misbruker rusmidler, sier han.

Han sier at de har gitt underleverandørene innsikt i selskapets prosedyrer for rusmiddeltesting.

– Vi har formidlet våre forventninger på dette området til leverandørselskaper med sikkerhetskritisk personell på våre installasjoner. Til disse selskapene har vi også formidlet våre egne prosedyrer for utvelgelse av sikkerhetskritisk personell, og metodene og prosedyrene for selve testingen, sier Kvendseth.