- Å innføre tilfeldige rusmiddeltester er å mistenke alle og det er en dårlig fremgangsmåte, mener Kåre Flokenes, leder for NITOs sokkelutvalg i Statoil. (Foto: Helge Skodvin)
- Å innføre tilfeldige rusmiddeltester er å mistenke alle og det er en dårlig fremgangsmåte, mener Kåre Flokenes, leder for NITOs sokkelutvalg i Statoil. (Foto: Helge Skodvin)

Oljeselskapene tar i bruk uanmeldte rustester

Det Norske innfører nå ubegrunnede rustester av ansatte, mens Statoil vurderer å gjøre det. – Stigmatiserende og mistenkeliggjørende, sier NITOs Kåre Flokenes.

Publisert   Sist oppdatert

Uten forvarsel og uten at det foreligger mistanke. Slik planlegger Statoil nå å gjennomføre rusmiddeltester av såkalt sikkerhetskritisk personell i selskapet.

Hittil har selskapet testet ansatte de mistenker for å være ruset på alkohol eller narkotika. Nå er planen å teste ansatte tilfeldig og uten at det foreligger mistanke om rusbruk. Offisielt har selskapet ikke bestemt seg ennå, men de har signalisert tydelig overfor fagforeningene i selskapet at de ønsker å gjøre det.

Kåre Flokenes, leder for NITOs sokkelutvalg i Statoil, er lite begeistret for selskapets handlemåte. Han mener dagens ordning fungerer mer enn godt nok.

 I dag har selskapet rutiner der man tester ansatte ved mistanke om påvirkning av rus. Dette har fungert godt. Ut fra det vi har sett og rapporter fra arbeidsgrupper, kan vi ikke si at det er behov for å innføre tilfeldig testing, sier Flokenes.

Mistanke

NITO mener forebyggende arbeid med informasjon, opplæring og holdningskampanjer vil ha større effekt enn tilfeldig testing. Flokenes understreker at deres holdning selvsagt ikke betyr at NITO aksepterer at rusede personer får jobbe på norsk sokkel snarere tvert i mot.

 Ingen må være i tvil om at NITO er for et rusfritt miljø både offshore og på land, men vi kan ikke stille oss bak Statoils planer om å innføre tilfeldig rusmiddeltesting. Det ser ut som Statoil er mer opptatt av konsekvensene hvis en ansatt blir tatt enn god informasjon om hvordan rusmidler påvirker hverdagen for ansatte og deres kolleger, sier han.

Et godt arbeidsmiljø preget av åpenhet vil føre til at rusmiddelbruk vil bli oppdaget gjennom sosial kontroll, mener han. – Folk merker raskt hvis en kollega ikke er edru eller nykter på jobb.

NITO reagerer også på de planlagte rutinene for tilfeldige rustester. Flokenes peker på betenkelige utslag av testing av ansatte som venter på helikoptertransport ut i havet.

Usikkerhet

– Tilfeldig testing av ansatte på helikopter, vil fort lede til mistenkeliggjøring av den som blir testet. Det samme vil gjelde for kontorpersonell der ansatte plutselig blir hentet for testing. Statoils definisjon av sikkerhetskritisk personell er også unødvendig stigmatiserende. Det er nemlig kun personell innen forretningsområdet Utvikling og Produksjon Norge (UPN) som skal testes, sier han.

Andre betenkelige aspekter ved planene er hvorvidt testene er sikre nok og rutinene rundt testene, ifølge NITOs mann.

– Det kommer stadig nye syntetiske stoffer på det illegale markedet. Testing av den typen som Statoil legger opp til, tar i liten grad hensyn til dette og vil derfor være lite effektivt. Tester av spyttprøver er dessuten usikre og mulighetene for feil er store. En oppfølgende urintest er en sikker metode, men der må man teste for hvert enkelt stoff. Ventetiden på resultatet kan ta opp til 14 dager. Skal den ansatte da settes i karantene i 14 dager? Dette er ikke klart definert, sier Flokenes.

Statoil-ledelsen er knappe med kommentarer til testingen.

– Vi har jobbet med problemstillingen i en partssammensatt gruppe bestående av ledelse, tillitsvalgte og representanter for vernetjeneste. Her har vi sett på hva ConocoPhillips og andre har gjort, men vi har ennå ikke besluttet hva vi kommer til å gjøre, sier Ørjan Heradstveit, Statoils informasjonssjef for virksomheten på norsk sokkel.

Ny prosedyre

I Det Norske har de bestemt seg. Der vil de ta i bruk uanmeldte rustester denne høsten.

Rolf Jarle Børske

– Vi gjennomfører ikke systematiske tester per i dag med unntak av ved mistanke om rusmiddelbruk  men nå jobber vi med en ny rusmiddelprosedyre. Det betyr at vi vil begynne med testing av personell i sikkerhetskritiske stillinger. Det er snakk om tilfeldig testing, basert på et utvalg generert av en tredjepart, sier Rolf Jarle Brøske, kommunikasjonsdirektør i Det Norske.

– Hvorfor gjør dere dette?

– Dette er nå vanlige rutiner i bransjen, og vi innfører det for å underbygge vår nulltoleranse for rusmidler offshore og for å bedre sikkerheten ytterligere, sier kommunikasjonsdirektøren.

Det Norske innfører med andre ord den samme praksisen som ConocoPhillips og Statoil opererer med.

Preventivt

På et møte 18. juni i år ga alle fagforeningene i Statoil uttrykk for at de ikke støtter innføringen av ubegrunnede tester i selskapet. Motstanden var unison.

Bakteppet for det hele er en avgjørelse i Petroleumstilsynet i fjor. På tilsynets bord lå nemlig en sak om hvorvidt ConocoPhillips hadde anledning til å gjøre nettopp det Statoil gjør nå – å ta i bruk tilfeldige rustester.

Året før innførte ConocoPhillips denne praksisen. Etter sterke reaksjoner blant ansatte og tillitsvalgte vurderte Datatilsynet testingen som uakseptabel og ba selskapet slutte med den vilkårlige testingen. ConocoPhillips droppet testing av alle nyansatte, men nektet å følge tilsynets pålegg når det gjaldt sikkerhetskritisk personell.

Les: Ikke fritt frem for arbeidsgiver å rusteste

Stig. S. Kvendseth, kommunikasjonsdirektør i ConocoPhillips, sier at testingen skal ha en preventiv effekt.

– Testene er et ledd i å styrke HMS-arbeidet i bedriften. Stillinger der konsekvensene av feil er særlig store, faller inn under kategorien sikkerhetskritisk personell  uansett om stillingen er på overordnet eller lavere nivå og uansett om stillingen innebærer arbeid offshore eller på land. 500 ansatte offshore og 70 ansatte på land omfattes av ordningen, sier han.

Grønt lys

Etter dette havnet saken hos Petroleumstilsynet, som til manges overraskelse ga klarsignal for tilfeldig testing. Fagforbundet Industri Energi klaget så saken inn overfor Arbeids- og sosialdepartementet, men fikk ikke medhold. Dette kan ses som grønt lys fra myndighetene til å gjennomføre tilfeldige, ubegrunnede tester av ansatte.

 Som du kanskje vet, hadde verken Petroleumstilsynet eller Arbeids- og sosialdepartementet innvendinger mot vår praksis, sier Kvendseth.