Tom Helmer Christoffersen. leder i NITO Privat, har ikke høye forventinger til lønnsoppgjøret. (Foto: Aurora Hannisdal)
Tom Helmer Christoffersen. leder i NITO Privat, har ikke høye forventinger til lønnsoppgjøret. (Foto: Aurora Hannisdal)

Ønsker seg 2,5 prosent

NITO-ingeniørene i privat sektor – herunder oljeindustrien – regner ikke med noen lønnsfest i årets oppgjør. Kollegene i staten er litt mer optimistiske.

Publisert   Sist oppdatert

På kort sikt vil oljekrisa ikke bare ramme oljenæringen og oljeserviceindustrien, men få ringvirkninger også for andre deler av norsk arbeidsliv. Forventningene til årets lønnsoppgjør er følgelig relativt beskjedne.

Les også: Derfor får du mindre lønnsøkning i år

Pluss på land

– Bærekraftalternativet – altså det nye samarbeidet mellom LO og NHO – innebærer moderate oppgjør og fokus på å opprettholde og skape nye arbeidsplasser. Samtidig går eksportindustri som ikke er oljerelatert så det suser på grunn av et moderat oppgjør i fjor og lav kronekurs, sier Tom H. Christoffersen, leder av NITOs forhandlingsutvalg for privat sektor.

– En foreløpig vurdering er at oppgjøret vil bli moderat på grunn av situasjonen i oljerelatert virksomhet, men at annen eksportrettet industri vil få et bedre oppgjør enn normalt, sier han.

Les: – Fagforeningene har gjort Norge oljeavhengig

Ny avtale

I NITOs forhandlingsutvalg for statlig sektor, som forhandler gjennom Akademikerne, er man mer villig til å tallfeste forventningene.

– Det går dårlig innen oljerelaterte næringer, men fastlandsindustrien går godt, og det er den som er frontfaget. Noen snakker om moderasjon, andre om nesten nulloppgjør og atter andre om en ramme mellom 2,25 og 2,75 prosent. Våre medlemmer i staten hadde et tilnærmet nulloppgjør i fjor, noe som betyr lavt overheng og lite lønnsglidning i 2016. Det meste vil derfor gå til reelle lønnsøkninger i år. Ønskefasiten for oss er at vi får en ramme for oppgjøret på 2,5 prosent, sier Siw Tyldum, leder av forhandlingsutvalget.

Hun ønsker seg også en ny og modernisert hovedtariffavtale for staten.

– Mye er endret i offentlig sektor og i samfunnet generelt, men avtalen fra 1991 er uendret. Den er blitt ubrukelig for dagens behov og må fornyes og forenkles. Vårt mål er et system der mer av pengene fordeles lokalt gjennom kollektive forhandlinger i den enkelte virksomhet, sier hun.

På snittet

I Spekter-virksomhetene er forventningene på linje med forventningene i staten, ifølge Brynhild Asperud, leder av NITOs forhandlingsutvalg for Spekter-området.

– Spekter-området rammes i liten grad av nedgangstidene. Vi ser at flere elementer peker mot et dårligere oppgjør enn tidligere, men vi følger våre kriterier i lønnsforhandlingene og forventer et resultat rundt frontfagsramma, sier hun.

I praksis betyr dette at hun venter et gjennomsnittlig lønnsoppgjør.

– Den største variasjonen vil komme i område 1-9, hvor vi har store variasjoner. Område 1-9 inkluderer hovedsakelig tidligere offentlig eide virksomheter, for eksempel Avinor, Norsk Tipping, Posten, Operaen, Unilabs, Relacom, Geomatikk A/S, NRK og Sporveiene. Noen av disse bedriftene sliter, mens andre går godt. Helseområdet følger i større grad frontfagsramma og oppgjøret i offentlig sektor, og vi regner med at resultatet i snitt vil ligge på det nivået, sier Asperud.

Bekymret

NITOs forhandlingsutvalg for kommunesektoren påpeker at det fortsatt er mangel på ingeniører i kommunesektoren og av den grunn ikke dårlige tider for deres medlemmer. Samtidig ser de klare tegn på at flere aktører prøver å redusere lønnsutviklingen.

– Kommunenes sentralforbund (KS) og Fagforbundet ser ut til å ha felles front med tanke på å redusere lønnsutviklingen for ansatte som omfattes av tariffavtalens kapittel 5, altså ansatte med høyere akademisk utdanning. Nye tariffpolitiske forutsetninger om «balanse i lønnsveksten i tariffområdet som helhet» kom til i fjor, noe vi opplever KS ga kommunene klare instrukser om å bruke i lønnsoppgjøret, sier Kjetil E. Lein, leder av NITOs forhandlingsutvalg for kommunesektoren.

Han mener KS bruker dette for å gjøre sammenlikninger mellom grupper i ulike tariffområder som staten, privat sektor, sykehusene og Oslo kommune, og at dette ikke faller heldig ut for hans medlemmer.

– Vi mener hensiktene med kapittel 5 er å gjennomføre lokale, frie og individuelle lokale forhandlinger, men dette vil bli forringet med slike holdninger som KS og kommunene nå demonstrerer. NITO Kommune er svært bekymret for at denne utviklingen skal fortsette og kanskje forsterkes i årets oppgjør, sier Lein.