Illustrasjon: Colourbox
Illustrasjon: Colourbox

– Positivt sosiale medier kan brukes i arbeidslivet

Advokatfullmektig i NITO mener at det at så mange føler seg trygge på å bli venner med kolleger og nærmeste leder på sosiale medier, er et positivt uttrykk for hvordan norsk arbeidsliv fungerer.

Publisert   Sist oppdatert

I en omnibus-undersøkelse ble NITOs medlemmer spurt om hvem man kan være venner med på sosiale medier på arbeidsplassen. Da svarte flertallet at de kan være venner med kolleger, etterfulgt av nærmeste leder og øverste leder.

Vi spurte NITOs medlemmer hvem de kan være venner med på Facebook?

 • Kolleger 78,3%
 • Nærmeste leder 38,5%
 • Øverste leder 20,6%
 • Andre ledere 29,2%
 • Konkurrenter 26,0%

– Det første jeg tenker er at resultatene er positive. Det at vi i det norske arbeidslivet ikke opplever det som problematisk at leder og kolleger får innblikk i flere sider av livene våre er et hyggelig uttrykk for hvordan det norske arbeidslivet er sydd sammen. Samtidig tenker jeg at denne åpenheten kan ha noen negative utslag som vi alle, leder som ansatt, bør være bevisste på, sier Dagslet.

I videoen forklarer BI-professor Cecilie Staude hvorfor det er greit å være venner med kolleger og sjefen på sosiale medier:

Video Refleks Live

Tenk deg grundig om

– Vår digitale hverdag innebærer at skillet mellom arbeidsliv og privatliv nærmest blir visket ut. Dette gjelder både når på døgnet vi utfører arbeidsoppgaver, men også hvem som vet hva du sier og gjør, hvor og med hvem. Jobbsituasjoner blir mer åpne for venner og familie og motsatt, familiære aktiviteter og fritidsaktiviteter blir mer synlige for ledere og kolleger. Mitt råd er derfor at du tenker grundig gjennom hva du poster hvor, sier hun.

Noen råd i sosiale medier på jobben

 • Skal du ytre deg vær tydelig på om du ytrer deg som privatperson eller arbeidstaker.
 • Ytrer du deg som arbeidstaker bør du i utgangspunktet ytre deg på virksomhetens kanaler. Dersom det ikke er naturlig, vær tydelig på hvor du jobber og hvilken rolle du har. Ta hensyn til virksomhetens eventuelle etiske regelverk. Det kan også være greit å avklare om slike innlegg av faglig karakter skal håndteres som debattinnlegg.
 • Ytrer du deg som privatperson, så bruke egne konti på de sosiale mediene. Tenk på at alt du skriver vil bli lagret, lenge, er det greit at det du skriver kan føres tilbake til arbeidsgiver eller være tilgjengelig for potensielle arbeidsgivere? Du har ytringsfrihet, men denne har en grense opp mot lojalitetsplikten du har overfor arbeidsgiver. Grensen kan være vanskelig å trekke - men det du skriver skal være akseptabelt for arbeidsgiver.
 • Uansett om du ytrer deg som arbeidstaker eller privatperson bør du tenke på følgende:
 1. Du skal kun skrive det du kan si ansikt til ansikt
 2. Du byr på innsikt, kunnskap, perspektiv og informasjon
 3. Respekter andres meninger og ståsted
 4. Du kan ikke legge ut informasjon, også bilder, om andre uten at de har gitt sitt samtykke.

– Det finnes eksempler på ansatte som har fått problemer med arbeidsgiveren sin fordi de under sykemelding har postet bilder på Facebook, hvor arbeidsgiver har ment at aktiviteten som er dokumenter på sosiale medier tilsier at sykemeldingen ikke er reell.

Ytringsfriheten man har som arbeidstaker er ifølge Dagslet helt klar, men som ansatt må man huske at det er en usynlig grensedragning mot lojalitetsplikten til arbeidsgiver og at den kan være vanskelig å trekke.

– Husk at du ikke kan ytre deg på en måte som kan skade arbeidsgivers interesser.

Les også intervju med Anita Krohn Traaseth: – Greit å være venn med sjefen på Facebook

Kan støte sjefen

Per i dag fins det ifølge Dagslet ikke noe belegg for å si at det oppstår flere konflikter på arbeidsplassen når tilstedeværelsen på sosiale medier akselererer.

– Det å ha kontoret i lomma gir både fordeler og ulemper. Vær klar over at det kan være ting du legger ut som ikke støter deg, men som kan støte sjefen din, sier hun.

– Dessverre er det også slik at når man først har postet noe på nettet, så blir man ikke kvitt det. Negative ytringer på sosiale medier kan i verste fall føre til oppsigelse, men det kommer selvfølgelig helt an på den enkelte situasjonen. Det beste rådet jeg kan gi til flittige brukere av sosiale medier på arbeidsplassen, er at man bruker hodet før man legger ut noe, avslutter Dagslet.