Tar debatten: Raili Siiri, Kjetil A. Vedøy, Cecilie Thunem-Saanum og Erling Bøe gir deg tips og råd den 11. oktober.
Tar debatten: Raili Siiri, Kjetil A. Vedøy, Cecilie Thunem-Saanum og Erling Bøe gir deg tips og råd den 11. oktober.

Strever du som sjef med å prioritere rett?

Vi inviterer til debatt 11. oktober for å gi konkrete verktøy, tips og råd om hvordan du som leder kan prioritere når alt føles like viktig.

Sebastian Holsen, journalist, Ingeniørenes stemmeTiden strekker ikke til, kravene er mange, forventningene enda flere, hva gjør du da? Hvordan skal du som leder prioritere når alt føles like viktig?

Kom for tips og råd

Ledelse kan være utfordrende med ulike problemstillinger og muligheter, derfor inviterer Ingeniørens stemme, i samarbeid med NITO Lederforum, til flere debatter denne høsten med ledelse som tematikk.

11. oktober klokken 17:00 er tema: «Hvordan skal du som leder prioritere når alt føles like viktig?». Debatten er åpen for alle og det er gratis å delta (se mer informasjon mot slutten av denne artikkelen).

Vi inviterer til paneldebatt for å gi deg konkrete verktøy, tips og råd som gir deg muligheten til å prioritere bedre i en travel arbeidshverdag. I tillegg får du mulighet til å treffe likesinnede.

I panelet sitter:

  • Cecilie Thunem-Saanum, foredragsholder, forfatter og tidsbruksekspert.
  • Erling Bøe, ledercoach.
  • Raili Siiri, daglig leder i Today.
  • Kjetil A. Vedøy, avdelingsdirektør for Oslo i Sense.

Evnen til å prioritere

Enten du er ny som leder eller har vært leder i mange år, så er det å prioritere noe av det vanskeligste du gjør. Mange mener det som skiller gode og dårligere ledere, er nettopp evnen til å prioritere, og eksperter mener at spesielt i krevende tider er evnen til å prioritere noe av det viktigste du som leder gjør.

Du må vite hva du velger og hva du skal velge bort? Men hvordan skal du vite hvilke oppgaver som er viktige og haster, hva som er mindre viktig, men haster, hva som er viktig, men ikke haster, og hva som rett og slett er uviktig og heller ikke haster? Og hvordan fordeler du tiden din mellom disse oppgavene? Samtidig må du få medarbeiderne og overordnende med på de prioriteringene du gjør, og aksept for at du ikke rekker alt.

Når alt føles like viktig

Hvordan vet du hvilke oppgaver og gjøremål det er trygt å nedprioritere? Hvordan vet du hva du skal prioritere når arbeidstimene ikke strekker til og alt føles like viktig? Hva gjør du når du opplever at du ikke møter forventningene til kollegaer eller toppsjefer? Når ansatte mener at du er nødt til å prioritere det som er viktig for dem? Hva gjør du med prioriteringene dine når resultatene uteblir og listen med prioriterte arbeidsoppgaver bare vokser?

Å være leder kan føles ensomt, og leter du etter gode prioriteringssvar på nettet kan det være vanskelig å finne gode og konkrete svar. Vi ønsker ikke at du skal føle deg alene og har derfor tatt en prat med Cecilie Thunem-Saanum, foredragsholder, forfatter og tidsbruksekspert, og Erling Bøe, ledercoach. De sitter begge to i panelet i debatten 11. oktober, så da får du enda flere tips, verktøy og gode råd.

- Stress og brannslukking

Thunem-Saanum har vært inne i mange bedrifter for å hjelpe ansatte med tidsstyring. Hun har flere eksempler på at enkelte ledere hiver seg rundt og prioriterer siste henvendelse, og forsøker å gjøre alle til lags. Hun mener dette skaper en bedriftskultur som er preget av stress og brannslukking, noe som fører til at bedriften mister fart og at lønnsomhet og kvalitet synker. I tillegg til trivselen hos de ansatte.

- En av de største utfordringene er at mange ikke klarer å skille mellom hva som er presserende og hva som er viktig. Det er ikke gitt at noe som er presserende, også er viktig, sier hun.

Bøe som er ledercoach, understreker at det er viktig at ledere ikke isolerer seg når de merker at det blir vanskelig på jobben.

- Når det drar seg til, så er det lett å ikke se skogen for bare trær. Da er det viktig å ta et steg tilbake for å få overblikk slik at du kan identifiserer hva som er viktigst, sier han.

Mellomlederens dilemma

- Å prioritere er ofte lettere for toppledelsen, enn hos de operative mellomlederne. Mellomledere kommer i en skvis og får gjerne for mange oppgaver, uten at de kommuniserer dette tilbake til toppledelsen, sier Thunem-Saanum.

Bøe mener at mange vanskelige avgjørelser blir liggende å gnage på ledere, sliter dem ut og gjør dem dårligere til å ta andre prioriteringer.

- Det er et problem at man utsetter vanskelige avgjørelser, spesielt det å gjennomføre vanskelige samtaler med medarbeiderne sine, sier Bøe.

Eksempler på vanskelige samtaler kan være ansattes arbeid, arbeidsmoral med mer, eller upopulære avgjørelser. Han advarer mot at svekket tillit til ledelsen over tid kan føre til at ressurssterke og viktige medarbeidere finner seg arbeid andre steder.

- God kommunikasjon

Dersom ledere møter på problemer, anbefaler Bøe ledere å ha is i magen før de omprioriterer og kaster rundt på alt. Han mener også at god kommunikasjon med de ansatte er viktig for å hindre usikkerhet, og anbefaler derfor ledere å forklare ansatte hvorfor man gjør som man gjør.

- Å være forberedt gir rom for spontanitet. Jo tydeligere de lange linjene er, jo lettere er det å vurdere konsekvensene om du må kaste rundt på ting og omprioritere, supplerer Thunem-Saanum.

Hun mener ledere kan opparbeide seg en automatisk prioriteringsrefleks ved å så ofte som mulig stille to spørsmål før en avgjørelse blir tatt:

  1. Hva har størst verdi?
  2. Hva får størst konsekvens om du lar være å gjøre det?

Hva skal du prioritere?

Vi tar debatten 11. oktober, og skal gjøre vårt beste for å gi deg konkrete verktøy tips og råd.

  • Debatten ledes av Jathushiga Bridget Rajah og Christina Gulbrandsen.
  • Sted: Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo
  • Tidspunkt: Klokken 17:00 til 19:00
  • Det vil bli enkel beverting, det er åpent for alle og gratis å delta.

Siden det blir enkel bevertning setter vi pris på at du melder deg på, selv om det er åpent for alle og gratis å delta.

Trykk her for link til påmelding