Viktoria Hæsken (21), reiser til Osaka for å studere og jobber som prosjektleder for Konsus for å spe på studielånet. Stephan Jensen og Sondre L. Rasch skal sørge for at hun har nok å gjøre. (Foto: Aurora Hannisdal)
Viktoria Hæsken (21), reiser til Osaka for å studere og jobber som prosjektleder for Konsus for å spe på studielånet. Stephan Jensen og Sondre L. Rasch skal sørge for at hun har nok å gjøre. (Foto: Aurora Hannisdal)

– Tenk nytt om arbeidsformer

Et lite norsk selskap knytter frilansere fra hele verden til bedrifter som vil ha utført kontoroppgaver. Grunnleggerne tror slike markedsplasser for arbeidskraft kommer til å eksplodere. Utnytter de sårbare frilansere eller skaper de muligheter for folk i fattige deler av verden?

Publisert   Sist oppdatert

«Nei, vi har ikke dårlig samvittighet når vi betaler lønn til frilanserne våre rundt i verden, selv om vi bare har møtt dem på chat og e-post», skriver grunnleggerne av Konsus i Morgenbladet den 14. august. Innlegget er et svar på avisens reportasje om hordearbeiderne som «rydder internett» for gjennomsnittlig to dollar i timen. Konsus er et norsk selskap som benytter seg av slike arbeidere.

Hordearbeid og fjernarbeid, der frilansere betales for å utføre små og større oppgaver via internett, har fått et dårlig rykte. Det skyldes lave lønninger, stor konkurranse arbeiderne imellom og fremveksten av et ureglementert arbeidsmarked der arbeidskraft kjøpes og selges som en vare. Konsus mener de kan bidra til å skape bedre arbeidsvilkår for den nye digitale arbeiderklassen.

Outsourcingtjeneste

Konsus startet i det små i slutten av 2014 med støtte fra Innovasjon Norge. Siden den gang har selskapet vokst raskt og har i dag 30 bedriftskunder, blant andre Det norske veritas.

Grunnleggerne tror de er først i verden på akkurat sin nisje: Outsourcingtjenester til bedrifter som trenger hjelp til å få utført kontoroppgaver.

Hordearbeid

  • Dette skiller seg noe fra det man tenker på som «gruppearbeid» siden det er en internettbasert tjeneste som administrerer arbeidsfordelingen. Dette skjer gjennom å dele en stor oppgave i en rekke små oppgaver som så fordeles blant utvalgte arbeidstakere i «horden» (på engelsk kalles dette «crowd work» eller «crowdsourcing»).
  • Fjernarbeid: Ansatte kan utføre arbeidet hvor som helst og når som helst ved hjelp av data- og kommunikasjonsteknologi.

– I norske bedrifter er det fremdeles slik at ingeniører lager powerpoint-presentasjoner. Vi vil frita folk for oppgaver som ikke er deres fagfelt, slik at de kan konsentrere seg om det de er gode på, sier grunnleggerne Stephan Jensen og Sondre L. Rasch.

Forretningsmodellen til Konsus er ganske enkel: Selskapet har bedriftskunder som sender dem oppgaver. Det kan være å få et dokument til å se bra ut, informasjonsinnsamling og organisering eller oversetting. Oppgaven sendes til en av Konsus sine skandinaviske prosjektledere, som formidler den videre til frilansere som er kvalifisert og kan utføre oppgaven raskt.

Internasjonalt team

Konsus finner frilanserne sine via ulike nettbaserte markedsplasser, blant andre UpWork som har 9 millioner hordearbeidere. I dag har Konsus rundt 50 frilansere fra Ungarn, Tyskland, Serbia, Filippinene, Pakistan, Uganda, Bangladesh, Egypt, USA og Ukraina.

– I tiden som kommer vil tre milliarder mennesker koble seg på internett, mange av dem i fattige deler av verden. Fjernarbeid skaper helt nye muligheter for disse menneskene, sier Rasch.

Frilanserne betales ulikt ettersom de prissetter seg selv etter ferdighetsnivå. Konsus forteller at de gjennomsnittlig betaler mellom 10 - 20 dollar i timen.

En av kundene er solcelleselskapet Global Heat Source. Konsus hjelper dem med å måle 1000 hustak i måneden via satellittbilder. Teamet som utfører denne oppgaven sitter i Uganda, Serbia, Filippinene og Norge. Slik ser fremtiden ut, tror gründerne bak Konsus.

Voksende gruppe

– Internett endrer måten vi tenker arbeidsforhold på. Vi kan ikke slå av internett, men det reiser en del spørsmål. Hvordan skal man for eksempel sikre at frilansere har et sosialt sikkerhetsnett? sier Rasch.

Han tror gruppen med selvstendige fjernarbeidere kommer til å vokse raskt.

– Hvis man forsøker å stoppe slike arbeidsmarkedsplasser tror jeg man gjør arbeiderne en bjørnetjeneste. Det handler om å beholde verdiene i møte med et nytt arbeidsformat.

Gründerne mener det er på tide at fagforeningene kommer på banen.

– I stedet for å stå fast i den tradisjonelle tanken om at fagforeningen forhandler på vegne av arbeiderne, bør man skape nettverk og gjøre den enkelte i stand til å orientere seg og forhandle på egne vegne, sier Jensen.

Konsus legger til rette for at frilanserne selv kan danne nettverk og har nettopp opprettet et forum der arbeiderne kan diskutere med hverandre.