På lag med ingeniørene. Foran fra venstre: Githa Wolf Andreasen (Engineer the future), Staffan Bjurulf (Svergies Ingenjörer) og Anne Cathrine Berger (NITO). Bak: Medlemmer i ANE. Foto: Christina Gulbrandsen
På lag med ingeniørene. Foran fra venstre: Githa Wolf Andreasen (Engineer the future), Staffan Bjurulf (Svergies Ingenjörer) og Anne Cathrine Berger (NITO). Bak: Medlemmer i ANE. Foto: Christina Gulbrandsen

- Verden fungerer ikke uten ingeniører

Tekst: Christina Gulbrandsen, ansvarlig redaktør NITO Refleks

 

På skjermen ser vi en ung mann. Han har fulgt i farens fotspor og blitt ingeniør. Drømmen er å finne en vaksine mot malaria. Årsaken er personlig. Faren ble syk av malaria, men klarte seg.

«Viten og teknologi forandrer verden. Hva vil du forandre?» lyser mot tilskuerne.

Så ser vi en ung kvinne. Hun liker fart, kjører motorsykkel og driver med hesteløp. Når hun sitter fast i bilkø, tenker hun på hvilke løsninger som må til for å få trafikken til å flyte bedre. Hun ønsker å gjøre verden til et bedre sted. Hun vil bli ingeniør og drive med vindmøller, eller annen form for bærekraftig energi. Men hestekreftene i motorsykkelen vil hun ikke gi opp.

Filmene er en del av kampanjen til Engineer the future i Danmark.

- For få vil bli ingeniør

For spør du en femtenåring i Danmark hva hun eller han ønsker å bli, så er det en veldig liten prosentandel som svarer «ingeniør». Det er flere unge som ønsker å bli ingeniør i Sverige og Norge, men ikke mange nok om du spør Interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere i Danmark (IDA), Sveriges Ingenjörer og Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO).

De tre organisasjonene er med i The Association of Nordic Engineers (ANE). ANE representerer mer enn 326.000 ingeniører, og feirer i disse dager sitt 10-årsjubileum for ingeniører og teknologer i de skandinaviske landene. Målet for de neste ti årene er blant annet å få med Finland og Island.

- Ingeniører skaper og endrer fremtiden

- Ingeniører gir verdi til samfunnet. Derfor trenger vi at flere utdanner seg innen vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk, sier Githa Wolf Andreasen, prosjektdirektør for Engineer the future.

Hensikten til prosjektet er å rekruttere flere ingeniører, fordi samfunnet trenger det. Ønsket er å vise hvordan ingeniører skaper og endrer fremtiden. Engineer the future samler teknologi selskaper, utdanningsinstitusjoner og organisasjoner, hvor én av dem er IDA.

- Verden fungerer ikke uten ingeniører

- Verden fungerer ikke uten ingeniører, understreker Jens Bundvad, generalsekretær i Industrianställda Norden.

Han er helt klar på at det er ingeniørene som sitter med svarene på viktige spørsmål.

Jens Bundvad, generalsekretær i Industrianställda Norden. Foto: Christina Gulbrandsen
Jens Bundvad, generalsekretær i Industrianställda Norden. Foto: Christina Gulbrandsen

- Spesielt i den tiden vi er i nå, med den teknologiske utviklingen og industri 4.0, sier Bundvad og fortsetter:

- Vi er ikke redde for ny teknologi. Vi er redde for gammel teknologi og at de nordiske landene ikke møter de utfordringene vi nå står ovenfor. Vi må ta i bruk ny teknologi, ellers kommer vi til å tape.

- Viktig med vitenskapelig tilnærming

Bundvad mener at store nordiske selskaper har mulighet til å være ledende på teknologi, men at små- og mellomstore bedrifter vil trenge assistanse for å klare omstillingen.

- Det vil komme nye arbeidsformer, og fagforeningene må bidra til å sikre arbeidernes rettigheter. Noen selskaper vil ikke klare forandringene og det vil føre til arbeidsledighet. Derfor er det også viktig med oppmerksomhet på etter- og videreutdanning slik at de får nye stillinger andre steder. Også her vil fagforeningene spille en viktig rolle, sier han og legger til:

- I en tid med falske nyheter er det utrolig viktig med ingeniører som har en vitenskapelig tilnærming til ting. Og vi må få resten av samfunnet og politikerne til å forstå hvor viktig det er.

- Konkrete løsninger som må bli hørt

Den samfunnspolitiske avdelingen i NITO arbeider nettopp med å styrke ingeniørenes politiske rolle og innflytelse.

- Ingeniører sitter på løsninger med to streker under svaret. Disse løsningene bør være en større del av de politiske beslutningene, sier samfunnspolitisk direktør Anne Cathrine Berger.

En undersøkelse viser at det er få ministere og parlamentsledere med ingeniør- og teknologbakgrunn.

- Det er problematisk, siden vi sitter på konkrete løsninger, sier Berger.

- Ingeniører får bedrifter til å blomstre

I likhet med IDA og NITO, arbeider også Sveriges Ingenjörer med å øke bevisstheten rundt ingeniørenes kompetanse og bidrag.

- Ingeniører får små og mellomstore bedrifter til å blomstre, sier Staffan Bjurulf i Svergies Ingenjörer.

Organisasjonen har gående et prosjekt som skal synliggjøre for bedrifter hvorfor de bør ansatte ingeniører og hvilken effekt de får ut av det.

- Vi har dokumentasjon som viser at dersom du ansetter en ingeniør øker du produktivitet og salgene. Det fører også til økt sysselsetting, sier Bjurulf.

- Halvparten av medlemmene våre arbeider i større selskaper, og vi ser at dersom mindre selskaper vil vokse så trenger de ny kompetanse, og da i form av ingeniører, legger han til.