Høst 2015: Kommunevalg

Refleks 3/2015 PDF

Innhold

s. 4: Kommunalteknisk knipe

s. 16: Mest av alt mamma

s. 20: Hadde slaveri vært lov hadde vi hatt slaver

s. 28: Uanmeldte rustester i oljebransjen

s. 32: Ny arbeidsmiljølov – hva betyr det?

s. 44: Intervju med Jan Guillou

s. 50: Sofaheltene