Sommer 2014: Hviletid

Refleks 2/2014 PDF

Innhold

s. 4: Overholder oljeselskapene hviletidsreglene?

s. 10: Kommunene sist på ønskelisten

s. 16: Oljeboom sluker annen industri

s. 20: Den nordiske modellen slår sprekker

s. 26: Lærermangel svekker ingeniørutdanningen

s. 42: Slik tolker du HR-språket