Vår 2016: Lønnsoppgjøret

Refleks 1/2016 PDF

Innhold

s. 4: Derfor får du mindre lønnsøkning i år.

s. 14: Hvem vil ha de gamle?

s. 20: Karakterer brukes i nedbemanninger

s. 22: TISA-avtalen - kan gi færre jobber, lavere lønn og dårligere rettigheter

s. 28: Intervju - De manuelle forsvinner ikke

s. 48: Myndighetene stoppet utstrakt rustesting