Vinter 2016: Ingeniørverdi

Refleks 2/2016 PDF

I denne utgaven kan du lese mer om dette:

 • Må vi innstille oss på et annet velferdsnivå om jobbene som forsvinner ikke erstattes av nye jobber som gir like stor verdiskaping?
 • Ingeniører i farta: Hvem er fremtidsingeniøren?
 • Amund Kristoffer Sæter er bare én av stadig flere arbeidsledige ingeniører. 
 • Etikk: Hvordan håndtere kollegaen som gir alle andre ekstra arbeid?
 • Andelen av fagorganiserte i Norge synker. Hvorfor er det slik?
 • «Benjamin» varslet om kritikkverdige forhold. Det er fortsatt en enorm belastning.
 • Det grønne skiftet er blitt et moteord, men hvordan kan ingeniørene bidra?
 • Det begynte med en skisse på en serviett, nå har Alf Egil Stensen vunnet innovasjonspris for å ha utfordret konvensjonell teknologi.
 • Hva hvis alle ingeniørene forsvant?
 • Bøge Vasshus er robotentusiast og Star Wars-fan. Han diskuterer gjerne teknologi med NASA og bygger roboter både arbeid og på fritiden.
 • Bli bedre kjent med Inese Podgaiska, Atle Høie og Marie Nora Roald.
 • Digitale medier: Du kan dyrke urter på kjøkkenbenken uten å bli plaget av bananfluene.
 • En videregående skole på bondelandet klarer å friste unge mennesker, av begge kjønn, til å velge realfag og satse mot karrierer som ingeniører og forskere.
 • Kommuneingeniøren blir stadig eldre, da må det satses på unge ingeniørspirer.
 • Vann- og avløpsnettet lider av et enormt vedlikeholdsetterslep, da trengs det nye ingeniører. Men trass nedgang i olje- og gassbransjen sliter kommunene med å gjøre seg attraktive.
 • Arbeidsliv: Vi kan ikke ta ordnede forhold på arbeidsplassen for gitt.
 • Amputasjon er for de fleste forbundet med sjokk og sorg. Da er det godt å ha ortopediingeniøren som sammen med roboter kan tilpasse hjelpemidlene best mulig.
 • Audun Amundsen mener ingeniører har et særskilt ansvar for å bidra til å utvikle verden.