Lønnsoppgjøret på 1-2-3

Direktør i NITO for forhandlinger og arbeidsliv Siri Røine forklarer ord og uttrykk som brukes i forbindelse med lønnsoppgjøret.

Har du tips eller innspill til saken? Tips oss her.

Frontfag, tariffavtale, etterslep, økonomisk ramme, lønnsglidning, mekling, overenskomst, likelønnspott, årslønnsvekst, frontfagsmodellen, stillingskode, lønnsnemd, hovedavtale, generelt tillegg. Det er mange vanskelige ord og uttrykk som brukes i forbindelse med lønnsoppgjøret. I denne videoen forklarer NITOs Siri Røine noen av dem.

Til toppen