Maria Hammerstrøm mener skolen har en rolle for å opprettholde både kunnskapen og interessen for astronomien som fag.
Maria Hammerstrøm mener skolen har en rolle for å opprettholde både kunnskapen og interessen for astronomien som fag.

- Mer astronomi i skolen, takk!

Astrofysiker Maria Hammerstrøm mener barns naturlige undring over universet bør utnyttes mer i skolen.

Publisert   Sist oppdatert

Mange lurer på hvordan flere barn og unge kan få en økt interesse for vitenskap, og dermed velge realfagsstudier. Hvilke muligheter finnes for å oppnå dette?

– Astronomi viser seg å fungere veldig godt som inngangsport til de andre realfagene for barn og unge. Med tanke på rekruttering kan astronomi spille en viktig rolle, sier astrofysiker og selvstendig vitenskapsformidler Maria Hammerstrøm (32).

Hun peker på at forskning har vist at ikke bare fører en interesse for astronomi til at det blir flere astronomer. Interessen har snarer en tendens til å gjøre unge mer åpen for vitenskap, og dermed kan fascinasjonen for Det store rommet der ute føre flere inn i andre realfag.

Hammerstrøm er engasjert i å få flere interessert i de harde realfagene; vitenskap generelt og astrofysikk spesielt. Særlig henvender hun seg til jenter, som fortsatt er underrepresentert på realfagsstudiene, til tross for at det er flere kvinner enn menn i høyere utdanning.

Hun har derfor blant annet tatt i bruk blogg som virkemiddel for å nå ut med sitt vitenskapspositive budskap.

– Det er få jenter som studerer astrofysikk. Jeg startet bloggen AstroMaria da jeg var student for å vise at også jenter kan studere astrofysikk og drive med de tunge realfagene.

– Jeg valgte å blogge siden det er et medium som de unge kanskje er mer fortrolig med enn andre medier. Jeg vil vise mulighetene, og snakke litt om universet generelt.

Lite miljø

Hun peker på at astrofysikkmiljøet i Norge er ganske lite, og at det derfor kan være vanskelig for unge å se det for seg som en utdanningsvei. Det er bare et begrenset antall som kan gå videre fra studiet å bli forskere. Men som hun er et eksempel på, så finnes det andre løsninger, enten som selvstendig næringsdrivende eller andre deler av næringslivet.

– Hva tror du man kan gjøre for å få barn og unge mer interessert i astrofysikk og vitenskap?

– Barn og unge har egentlig en ganske naturlig interesse for verdensrommet. Problemet er heller å opprettholde interessen. Den daler fort etter hvert som de blir eldre. Det kan kanskje skyldes at astronomien har fått mindre plass i skolens læreplan, sier hun og legger til:

– Skolen har en rolle for å opprettholde både kunnskapen og interessen for astronomien som fag. Selv om dette kan være noe av det barna er mest interessert i, så skyves det bort av andre fag.

– Har dere som astrofysikere da et ekstra ansvar for å vise frem faget?

– Ja. Og det er mange astrofysikere som tar formidlingsansvar.

Hennes egne erfaringer fra bloggen er da også at formidling har betydning, selv om hun ikke har statistikk som viser alderen på leserne.

– Jeg får stadig spørsmål fra jenter på ungdomskolen og videregående som har spørsmål rundt både studier og jobb. Det er veldig bra.

Eksempler på hva som kan gjøres utover å blogge har hun også. Og flere av virkemidlene hun tatt i bruk. Hun har laget Youtubefilmer, holdt gjestefordrag på videregående skoler, stilt opp i NRKs vitenskapssating for barn; Newton, gjestet både NRK P1, P2 og P3, skrevet avisinnlegg og skrevet for universitetets egne nettsider. I tillegg til at hun oppdaterer og skriver om relaterte emner for Store Norske Leksikon (snl.no), som er kunnskap i praksis.

Det siste trekker hun frem som viktig siden SNL brukes flittig i skolen.

De store spørsmålene

Selv har hun for øvrig alltid vært interessert i verdensrommet. Men det var først på videregående hun virkelig gå inn i materien, for deretter å ta en mastergrad i astrofysikk.

– Egentlig kom interessen fra et filosofisk ståsted. Jeg så på stjernehimmelen begynte stille de store spørsmålene, som hvor er min plass i universet? Senere ble jeg interessert i det vitenskapelig også, og tenkte at kanskje astrofysikken kunne gi noen svar. Uten at jeg visste hva jeg gikk til.

– Er det noen populærvitenskapelig emner det er lettere å nå barn og unge med?

– Astrofysikken er et litt krevende fag. Det er nok lettere å nå frem med mer jordnære ting, som solsystemet og planetene og utenomjordisk liv. Det ligger folk nærmest. Det er lettere å relatere seg til enn mer abstrakte ting som mørk materie og liknende. Generelt vil jeg tro romfart er populært.