<b>Troen på teknologi:</b> Samtlige mener at ingeniører og teknologer er en forutsetning for at bærekraftsmålene til FN blir nådd. Øverste rekke fra venstre: Sverre Fjellheim, Tone Lise Jacobsen og Christoffer Røsegg.
Andre rekke fra venstre: Elin Horntvedt Gullbrå og Tor Kværnø.
Nederste rekke fra venstre: Stig Lægreid, Geir Bakken og Ingrid Selseth. <br><i>Foto: Christina Gulbrandsen</i>
Troen på teknologi: Samtlige mener at ingeniører og teknologer er en forutsetning for at bærekraftsmålene til FN blir nådd. Øverste rekke fra venstre: Sverre Fjellheim, Tone Lise Jacobsen og Christoffer Røsegg. Andre rekke fra venstre: Elin Horntvedt Gullbrå og Tor Kværnø. Nederste rekke fra venstre: Stig Lægreid, Geir Bakken og Ingrid Selseth.
Foto: Christina Gulbrandsen

Hvordan kan ingeniører
og teknologer bidra til at bærekraftsmålene blir nådd?

Publisert   Sist oppdatert

Christoffer Røsegg (31), Drammen

- Ved å komme sammen og bruke den kunnskapen vi har. Det er viktig at kommunikasjonen er åpen og at det er plass til meninger og innspill. Ingeniører og teknologer er absolutt viktig i kampen for å nå bærekraftsmålene, fordi vi er de som utvikler det vi skal bruke i fremtiden. Vi sørger for at vi kan realisere målene vi setter oss.

Tone Lise Jacobsen (47), Bodø

- De aller fleste ingeniører og teknologer har valgt sitt yrke fordi de vil bidra til en bærekraftig fremtid. Jeg ble ingeniør fordi jeg gjennom mitt arbeide vil påvirke slik at vi får en fremtidsrettet verden som våre barn kan leve godt i.

***********

Stig Lægreid (55), Bergen

- For å nå bærekraftsmålene må vi finne de gode løsningene på overgangen fra fossiløkonomi til fornybarøkonomi. Det krever rene tekniske løsninger som ingeniørene og teknologene sitter på.

I tillegg er det ingeniørene og teknologene som må synliggjøre utfordringene og hvilke løsninger vi ikke har i dag, slik at politikerne kan fatte gode beslutninger basert på kunnskap.

Tor Kværnø (63), Trondheim

- Det ligger ingeniørfaglig arbeid bak all utvikling. Vi sørger for at det politikerne bestemmer blir gjennomført.

*******

Ingrid Selseth (61), Trondheim

- Ingeniørene og teknologene bidrar mye til at bærekraftsmålene skal bli nådd. Jeg synes bærekraftsmål nummer seks er det viktigste; rent vann. Ingeniørene og teknologene sørger for bedre tilgang på rent vann for hele verden.

Geir Bakken (51), Horten

- Ingeniørene og teknologene i NITO har breddekunnskap. Vi sitter på kunnskap og vilje til å få det til, dermed er vi veldig viktige for at bærekraftsmålene skal bli nådd.

*****

Sverre Fjellheim (64)

- Ingeniørene og teknologene bidrar med tverrfaglighet og selvsagt glupe oppfinnelser. Vi er en forutsetning for at bærekraftsmålene skal bli nådd.

Elin Horntvedt Gullbrå (60), Bergen

- Ingeniører og teknologer bidrar med kompetanse, forskning, støtte og utvikling, slik at vi kan gi våre etterkommere en sunn verden.