Omsetningen av biodrivstoff utgjorde 12 prosent av det totale salget av drivstoff i 2018. Illustrasjonsfoto: Pixabay.
Omsetningen av biodrivstoff utgjorde 12 prosent av det totale salget av drivstoff i 2018. Illustrasjonsfoto: Pixabay.

Økte omsetningen av avansert biodrivstoff

Det totale salget av biodrivstoff gikk ned i fjor, mens avansert biodrivstoffet hadde en økning fra året før. Avansert biodrivstoff utgjør nå om lag 40 prosent av det totale salget av biodrivstoff i 2018.

Publisert   Sist oppdatert

Det viser foreløpige omsetningstall for biodrivstoff som Skattedirektoratet har offentliggjort. Endelige omsetningstall vil foreligge i april.

– Det er gledelig at omsetningen av avansert biodrivstoff øker i 2018. Avansert biodrivstoff medfører ikke risiko for indirekte arealbruksendringer eller avskoging av regnskog, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Avansert biodrivstoff

Det ble omsatt 496 millioner liter biodrivstoff i 2018, hvorav 196 millioner liter var avansert biodrivstoff. Dette betyr at avansert biodrivstoff utgjorde omlag 40 prosent av solgt biodrivstoff. I 2017 ble det omsatt 659 millioner liter biodrivstoff, og avansert biodrivstoff utgjorde 138 millioner liter. Salget av biodrivstoff totalt sett har gått noe ned fra 2017 til 2018, heter det i en pressemelding fra Klima- og miljødepartementet.

Elvestuen er for øvrig fornøyd med at Esso ikke kommer til å importere palmeolje til bruk i biodrivstoff i 2019. Fra før har Circle K og Uno X tatt avstand fra bruken av palmeolje til biodrivstoff.

– Jeg er glad for å se at bransjen tar ansvar, og sørger for at drivstoffet som selges er best mulig for miljø og klimaet, sier klima og miljøminister Ola Elvestuen, som lover å følge opp bransjens arbeid. Han har tatt initiativ til en dialog med bransjeorganisasjonen Drivkraft Norge om hvordan forbrukerne kan få mer informasjon om drivstoffets innhold.

Miljøvennlige alternativer

– Jeg er overbevist om at når forbrukerne har miljøvennlige alternativer, så vil mange også ta miljøriktige valg, sier statsråden.

I følge tallene fra Skattedirektoratet utgjorde biodrivstoff 12 prosent av det totale salget av drivstoff i 2018. Tallene er basert på beregninger av foreløpige tall for totalt salg av diesel og bensin, fra Statistisk Sentralbyrå.

Andelen avansert utgjorde 4,8 prosent. Avansert biodrivstoff telles dobbelt, slik at andelen biodrivstoff utgjorde opp mot 17 prosent av det totale salget av drivstoff i 2018. Det understrekes i pressemeldingen at dette er foreløpige beregninger. Informasjon om råstoff til biodrivstoff er ventet i løpet av mai etter at salgsleddet av drivstoff har rapportert omsetningen for 2018 til Miljødirektoratet.