Bioingeniørene får større utfordringer og mer variasjon i arbeidet med nytt utstyr. Rikshospitalet får det nye utstyret først, og blant annet skal gjøre prøveanalyser til nyretransplantasjoner mer effektivt. Illustrasjonsfoto: Pixabay.
Bioingeniørene får større utfordringer og mer variasjon i arbeidet med nytt utstyr. Rikshospitalet får det nye utstyret først, og blant annet skal gjøre prøveanalyser til nyretransplantasjoner mer effektivt. Illustrasjonsfoto: Pixabay.

Rikshospitalet først ute i Norden med urinautomasjonslinje

Rikshospitalet i Oslo er først ute med urinautomasjon i Norden. En ferdig installert urinautomasjonslinje står klappet og klar, men det gjenstår å ta den i bruk. Det skriver Bioingeniøren. – Den er ikke online ennå. Derfor har vi ikke begynt å bruke den. Vi har imidlertid fått løfte om at Sykehuspartner skal prioritere oss og at instrumentet forhåpentligvis er klart for bruk i februar, sier spesialbioingeniør Juliana Duran Rios til bladet.

Publisert   Sist oppdatert

En av årsakene til at Rikshospitalet er først ute, er at de gjør alle nyretransplantasjoner i landet.

– Vi har har vi ekstra mange urinprøver. Vi mikroskoperer mellom 30 og 60 hver dag. De nye instrumentene kommer til å lette arbeidet betraktelig. De kommer til å frigjøre en halv bioingeniørstilling, sier Rios. Hun forteller at det er bioingeniørene som tar seg av all urinmikroskopering, med unntak av urinprøver fra transplantatdonorer. Det er det nyrelegene som har ansvaret for.

Kilde: Bioingeniøren