Huseiernes Landsforbund ønsker nye regler for kjøp og salg av boliger velkommen. Illustrasjonsfoto: Pixabay.
Huseiernes Landsforbund ønsker nye regler for kjøp og salg av boliger velkommen. Illustrasjonsfoto: Pixabay.

– Glade for at dette endelig prioriteres

– Vi har lenge kjempet for en tryggere bolighandel, og vi er glade for at dette endelig prioriteres. Dette er den beste julegaven norske forbrukere kan få. Boligkjøp er den dyreste og største investeringen vi gjør i livet, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund.

Publisert   Sist oppdatert

Det økte konfliktnivået rundt boligsalg er bakgrunnen for at regjeringen ønsker færre rettslige oppgjør mellom kjøper og selger enn det man har sett de senere år. Slik kan forbrukernes interesser ivaretas på en bedre måte enn i dag.

De nye reglene som Huseiernes Landsforbund håper skal gjelde fra 1. januar 2020, vil frata selgeren muligheten til å sette en forutsetning om at boligen selges «som den er» til forbruker. Selgeren blir derfor oppfordret til å skaffe seg en god tilstandsrapport.

På kollisjonskurs

– Det viktige blir nå å få feil og mangler frem i lyset, ikke forsikre seg mot dem. I dag sendes amatørene i bolighandelen, altså kjøpere og selgere, på kollisjonskurs. Slik kan vi ikke ha det! Med nye regler vil vi bruke penger på dokumentasjon av boligens tilstand, ikke på dyre forsikringer, sier Meyer til organisasjonens eget nettsted.

Han mener at forslaget fra regjeringen vil avhjelpe dagens situasjonen, der det må antas at de færreste boligkjøpere tar høyde for at de selv må dekke utbedringskostnader på flere hundre tusen kroner.

Riktig med grense for småfeil

– Forslaget om en egenandel for kjøper på 10.000 kroner for småfeil tror vi er en fornuftig grense som vil hindre krangling om bagateller, sier generalsekretær Meyer.

I følge Huseiernes Landsforbund er det i dag stor kvalitetsforskjell på tilstandsrapportene. Takstmennenes kompetanse varierer også.

For å sikre at tilstandsrapportene holder tilstrekkelig kvalitet, legger forslaget opp til at det skal kunne reguleres både hvilke krav som skal stilles til innholdet i tilstandsrapportene, og til de som skal utarbeide dem – de bygningssakkyndige, altså takstmennene, slår HL fast.

De ønsker også bedre informasjonsgrunnlag i bolighandelen velkommen, og mener det er viktig at kjøperen har insentiver til og ansvar for å gjøre seg tilstrekkelig godt kjent med informasjonen om boligen. I de nye reglene foreslås det derfor å lovfeste at kjøperen skal anses å kjenne til forhold som er tydelig beskrevet i en tilstandsrapport. Kjøperen kan da ikke påberope seg disse forholdene som mangler, heter det fra Huseiernes Landsforbund.

Kilde: Huseiernes Landsforbund