Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal åpne en ny fagskole for brann- og redningsvesenet. Illustrasjonsfoto: Pixabay.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal åpne en ny fagskole for brann- og redningsvesenet. Illustrasjonsfoto: Pixabay.

Sikkerhet i tunneler blir pensum i brann- og redningstjenesten

Øvelse i tunnelbrann blir ikke bare obligatorisk på brannskolen, men det gir også studiepoeng. Det skriver Vegnett. Norges brannskole er ansvarlig for utarbeidelse av en ny fagplan på området. Tunnelkoordinator Odd Einar Lillebø i Statens vegvesen mener de nye kravene som revolusjonerende. – Man lærer mye gjennom brannskolen i dag, alt fra HMS til røykdykking, fysikk, kjemi og forebygging, men for første gang får vi nå krav om opplæring i tunnel. Det er stort.

Publisert   Sist oppdatert

Kilde: Vegnett