Droner kan ha betydning for kontroll av gamle broer

3500 norske broer er eldre enn 50 år. 7000 boer er mellom 30 og 50 år gamle. Droner kan ha betydning for kontroll av gamle og slitte broer for å undersøke tilstanden. Det skriver første amamuensis Yonas Zewdu Ayele i Forskning. – Droner kan brukes til å samle inspeksjonsbilder og til å sjekke om broer er i god stand, og for å iverksette tiltak for å bedre broenes robusthet. Droner har mange fordeler satt opp mot vanlige inspeksjonsmetoder.

Publisert   Sist oppdatert

Kilde: Forskning