Ingeniører får jobb i framtiden i følge tall fra Statistisk sentralbyrå. Illustrasjonsfoto: Pixabay
Ingeniører får jobb i framtiden i følge tall fra Statistisk sentralbyrå. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Høyere utdanning gir lysere arbeidsutsikter i framtida

Dersom du har utdanning innen helse, tekniske og naturvitenskapelige fag, har du også lyse utsikter for arbeid i framtida. Det skriver Talent Media som viser til en prognoserapport fra Statistisk sentralbyrå. Sysselsettingen går ned i industrien, petroleumsnæringen og i petroleumsrelatert virksomhet. Innen offentlig virksomhet og tjenestenæringer øker sysselsettingen. En aldrende befolkning fram mot 2025 her behovet for helsepersonell. Tall fra oktober viser at helse- og omsorgssektoren økte mest, med 43 prosent. Innen IT-bransjen var økningen på 25 prosent, mens bygg- og anleggsbransjen økte med åtte prosent.

Publisert   Sist oppdatert