Volkswagen datasenter på Rjukan sett fra innsiden. FOTO: Volkswagen
Volkswagen datasenter på Rjukan sett fra innsiden. FOTO: Volkswagen

Stor vekst for norske datasentre

Foretak som driver med lagring og styring av store mengder data, mer enn doblet verdiskapingen mellom 2010 og 2016, viser nye tall fra SSB.

Publisert   Sist oppdatert

Antallet sysselsatte i selskaper som driver med datasentervirksomheter i Norge økte med 49 prosent fra 2010 til 2016. Det viser en kartlegging gjort av SSB på bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet.

I samme periode økte også inntektene drastisk. Bidraget til BNP fra såkalt datasentervirksomhet ble beregnet til 749 millioner kroner i 2016 mot 372 millioner i 2010.

Lars Øystein Eriksen, seniorrådgiver i NITO med ansvaret for innovasjonspolitikk, forskning og IKT.
Lars Øystein Eriksen, seniorrådgiver i NITO med ansvaret for innovasjonspolitikk, forskning og IKT.

– Mengden data som genereres de neste årene vil eksplodere og har blitt en viktig ressurs for utvikling av næringsliv og samfunn, sier Lars Øystein Eriksen, seniorrådgiver i NITO med ansvaret for innovasjonspolitikk, forskning og IKT.

Selv om veksten har vært god, mener han likevel det er mye mer å hente i dette markedet for Norge.

– Potensialet mye større og det globale markedet er spådd å være på 383 mrd. dollar i 2020, sier Eriksen.

Klima og fjellhaller

Green Mountain og Volkswagen Gruppen kunngjorde tirsdag denne uken at Volkswagen har etablert seg med to «High-Performance Computing» datasentre hos Green Mountain på Rjukan. Eriksen mener dette kan bidra til at verden der ute blir mer oppmerksom på Norge som datanasjon.

Ansatte i datasenterbransjen

I 2010 var 375 sysselsatte knyttet til datasentervirksomhet, mens antallet var økt til 557 i 2016. Det tilsvarer en årlig gjennomsnittlig vekst på 6,9 prosent.

SSBs kartlegging ble offentliggjort i april i år og var bestilt av Nærings- og fiskeridepartementet.

– Første og fremst betyr det flere nye arbeidsplasser og økt verdiskaping for IT-bransjen. Men at så store aktører etablerer seg her håper jeg også gjør fordelene ved å satse på dette i Norge enda bedre kjent ute i verden. I tillegg til klimavennlig kraft har vi jo for eksempel mange fjellhaller som gir effektiv kjøling av servere, sier Eriksen.

Oslo er størst

Den største andelen av inntektene fra datasenteret kommer fra selskaper i Oslo, viser SSBs kartlegging. Slik hard et vært i mange år, men Oslo har styrket sin posisjon og tre fjerdedeler av inntektene fra denne næringen kom fra hovedstaden i 2016.

Vestlandet er imidlertid den regionen med høyest prosentvis vekst og har økt sin andel av næringsområdet fra 3 til 6 prosent.

Men slev om inntektene har økt mye de siste årene, så utgjør datasentervirksomhet fremdeles bare 0,03 prosent av Fastlands-Norges verdiskapning.