– Det er gode nyheter at de smertefulle jobbnedskjæringene som fant sted under den siste markedssvikten, nå avtar etter hvert som norske olje- og gasselskaper har tatt klare skritt til å øke sin kostnadseffektivitet og gjenskape lønnsomhet, sier Arve Johan Kalleklev.
– Det er gode nyheter at de smertefulle jobbnedskjæringene som fant sted under den siste markedssvikten, nå avtar etter hvert som norske olje- og gasselskaper har tatt klare skritt til å øke sin kostnadseffektivitet og gjenskape lønnsomhet, sier Arve Johan Kalleklev.

Sikre på vekst i den norske olje- og gassindustrien

Tre fjerdedeler av lederne i den norske olje- og gassindustrien er sikre på at industrien vil vokse i året som kommer. Det er også klare forventninger til økt sysselsetning i bransjen.

Publisert   Sist oppdatert

Det viser en omfattende studie fra DNV GL. 77 prosent av lederne er sikre på at industrien vil vokse i 2019. Tre fjerdedeler av dem er optimistiske når det gjelder utsiktene for deres egne selskaper for dette året. 39 prosent forventer at deres selskap vil skape flere jobber i 2019, Én av fire mener at deres selskap vil øke sine investeringer i året som kommer. Så mye som 87 prosent mener at kostnadskontrollen vil øke eller forbli uforandret i 2019.

Undersøkelsen er basert på en global spørreundersøkelse blant omlag 800 ledere i olje- og gassindustrien – i tillegg til dybdeintervjuer med ledere på sektornivå. Studien viser at Norge nå ett av de landene der det er størst sannsynlighet for at rekrutteringen vil øke og nedskjæringene i antall ansatte vil avta.

– Innenfor disse samlede tallene for sektoren som helhet er det betydelig variasjon mellom de enkelte selskapenes intensjoner. Vårt eget selskap eksempelvis – DNV GL – vil hovedsakelig rekruttere nyutdannede. I tillegg vil vi foreta strategisk rekruttering for videreutvikling av selskapet i 2019, Det sier Arve Johan Kalleklev, Regionalsjef Norge, DNV GL - Oil & Gas.

Kilde: NTBinfo