Folk på Askøy blir bedt om å koke vannet. Mange personer har blitt syke den siste tiden, og det er nå funnet E.coli-bakterier i et basseng. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix
Folk på Askøy blir bedt om å koke vannet. Mange personer har blitt syke den siste tiden, og det er nå funnet E.coli-bakterier i et basseng. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

E.coli-bakterier funnet i fjellbasseng på Askøy

Det er funnet E.coli-bakterier i et fjellbasseng i Askøy kommune der mange har blitt syke den siste tiden.

Publisert   Sist oppdatert

Det viste de første prøveresultatene tatt fra vannet, etter at en 1-åring døde og 18 personer har havnet på sykehus i området. Over 50 har oppsøkt legevakt med magesmerter, feber og diaré.

Fakta om E.coli

  • De aller fleste E. coli bakterier er vanligvis ufarlige og forårsaker ikke sykdom så lenge de oppholder seg i tarmen.
  • Det finnes noen grupper av E. coli som kan gi tarminfeksjoner hos mennesker.
  • De fire vanligste gruppene av sykdomsfremkallende E.coli-bakterier heter EHEC, EIEC, EPEC og ETEC. Den mest alvorlige varianten er EHEC.
  • EHEC-bakterien kan gi diaré, som av og til er blodig. Den kan vare i 4–10 dager hos voksne og noe lenger hos barn.
  • Noen former av EHEC-bakterien kan i sjeldne tilfeller gi alvorlige komplikasjoner i form av den alvorlige nyresykdommen hemolytisk-uremisk syndrom (HUS), spesielt hos barn og eldre.
  • Andre typer av EHEC-bakterien kan gi mildere sykdomsbilde.

KILDE: Folkehelseinstituttet

– Dette forsterker teorien vi har hatt om at dette er en forurensning som har trengt inn utenfra lokalt i dette området. Det er lite sannsynlig at dette dreier seg om noe som har skjedd på behandlingsanlegget, opplyste kommunen på pressekonferansen.

Smittevernoverlege Thomas Hetland sier imidlertid til lokalavisen Askøyværingen at det ikke er noen bekreftet sammenheng mellom bakterien og dødsfallet til en ett år gammel gutt i kommunen.

Torsdag sendte Askøy kommune ut tekstmelding til alle innbyggere og ba dem koke drikkevannet på grunn av mistanke om smitte via næringsmiddelkjeden, der vannet kan være en av mulighetene til smitte. Symptomene på smitte var magesmerter, diaré og feber.

– Skjelden situasjon

– Det er svært sjelden vi har sett større situasjoner på ledningsnettet der drikkevannet fører til smitte og sykdom i Norge. Det har vært noen mindre hendelser, men ofte er det få som blir syke og symptomene likner mye på omgangssyke (mage/tarm). Derfor er det ikke alltid folk vet at det er bakterier fra vannet som har gjort dem syke, sier Kjetil Furuberg, avdelingsleder for vanntjenester i Norsk Vann til Ingeniørenes stemme.

De er en fellesorganisasjon for norske vannverk og representerer 365 norske kommuner.

Furuberg vil ikke kommentere situasjonen på Askøy, da han ikke har direkte kunnskap om situasjonen og det arbeidet kommunen nå gjør.

Hvordan kan e. coli bakterier havne inn i et drikkevannsbaseng?

– I et fjellbasseng kan det komme noe innlekkingsvann gjennom sprekker i fjellet. Når man bygger slike basseng er det gjort en risikovurdering. Er risikoen for høy gjøres nødvendige tiltak for å tette fjellet og hindre innlekking.

Hvordan kontrolleres fjellbasseng når det er i drift?

– Det er ikke vanlig å ha kontinuerlig overvåkning av vannkvaliteten i et basseng. Bassenget kontrolleres ved jevnlige ettersyn og det tas regelmessig prøver, som sendes til analyse. Mattilsynet fører tilsyn med prøvetakingsplaner og drift av høydebasseng, sier han.

Så sent som tirsdag denne uka ba Mattilsynet om å få tilsendt prøvetakingsplan og fareanalyse som ledd i forberedelsene av nytt tilsyn med vannverket på Askøy. Det opplyser avdelingssjef Aslaug Sandvin ved Mattilsynet i Bergen og omland til VG. Årsrapporten fra Askøy kommune og Kleppe vannverk for 2018 viser ingen avvik. Det var ingen vannprøver som ikke var tilfredsstillende.

Forebyggende tiltak

Det er rutiner for hva vannverkene skal gjøre når de får mistanke om bakterier på ledningsnettet.

– Koking og økt tilførsel av klor er de to hovedgrepende av forebyggende tiltak man kan sette inn. Det minsker sjansen for at folk blir smittet av mikroorganismen, Så må man samtidig lete etter kilden, sier Furuberg.