Skal varsle om det er lite, moderat, høy eller svært høy luftforurensning i hele landet. Illustrasjonsfoto: Pixabay.
Skal varsle om det er lite, moderat, høy eller svært høy luftforurensning i hele landet. Illustrasjonsfoto: Pixabay.

Skal varsle forurenset luft over hele landet

Varslingstjenesten «Luftkvalitet i Norge» et et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Statens vegvesen, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet. Det melder Vegnett. – På Luftkvalitet i Norge kan du sjekke varsler for lokal luftkvalitet to dager frem i tid over hele landet. I tillegg får utsatte grupper viktige helseråd, forteller vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Tjenesten er et resultat av god samhandling og bruk av ny teknologi på tvers av etater, noe som gir betydelige effektivitetsgevinster. Luftvarslingen vil gjøre det enklere å arbeide med luftkvalitet på en god måte, slik at vi kan gjøre treffsikre tiltak når vi trenger det, i følge Statens vegvesen.

Publisert

Kilde: Vegnett