Likviditet hos en leverandør gjorde at underleverandører ikke fikk betalt for jobben på Follobanen. Illustrasjonsfoto: Pixabay.
Likviditet hos en leverandør gjorde at underleverandører ikke fikk betalt for jobben på Follobanen. Illustrasjonsfoto: Pixabay.

Follobanen sprekker både på tid og kostnader

Follobanen ønsker ett år lengre byggetid og 2,2 millioner kroner å økt kostnadsramme, til 30,7 milliarder kroner. Det skriver Byggeindustrien. Bane NOR mener problemer med kontrakter og arbeid med grunnforholdene er årsaken til ønsket om endringer. Prosjektleder Per David Borenstein i Follobanen sier til bladet at de arbeide for å finne løsninger, me at de likevel ikke vil nå målene innen 2021. – Resultatet er at vi ser at det ikke er mulig, rett og slett. Vi er nødt til å ferdigstille Follobanen i 2022. Det får konsekvenser for kostnadene, sier prosjektlederen.

Publisert   Sist oppdatert