Varmesystem kan gjøre veiene isfrie

I følge et doktorgradsarbeid og et forskningsprosjekt ved Chalmers tekniska högskolan, kan bruk av solenergi bidra til å varme opp veien om vinteren og sikre isfritt underlag. Det skriver Vegnett. Doktorstipendiaten Raheb Mirzanamadi og andre forskere har i tilknytning til prosjektet fergefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim, arbeidet med flere ulike tilnærminger til hvordan man kan bruke naturlig energi for å tine opp isete veier. Mirzanamadi har beregnet energibruken som må til for å å sikre at et hydraulisk system kan fungere både sommer og vinter. Løsningen de forsker på omfatter en miljøvennlig metode som kan holde asfalten på en jevnt lav temperatur gjennom året.

Publisert   Sist oppdatert

Kilde: Vegnett