Teknologi fra oljenæringen kan bidra til å løse giftproblem i landbaserte oppdrettsanlegg. Illustrasjonsfoto (nanoteknologi): Pixabay.
Teknologi fra oljenæringen kan bidra til å løse giftproblem i landbaserte oppdrettsanlegg. Illustrasjonsfoto (nanoteknologi): Pixabay.

Nanofilter kan redde laks i landanlegg

Et nanofilter fra oljeindustrien kan redde oppdrettslaks i landbaserte oppdrettsanlegg fra akutt giftdød. Det skriver Forskning. De kommende landbaserte oppdrettsanleggene sees på som løsningen for et bærekraftig oppdrett uten lakselus og rømninger. INye anlegg som ikke ligger i sjøen har andre utfordringer. Resirkuleringsanlegg som pumper sjøvann inn i anleggene, kan danne hydrogensulfid som kan føre til akutt fiskedød. Et membranfilter av nanoteknologi utviklet for oljenæringen skal nå prøves ut. Forskningsrådet har bevilget ni millioner kroner til forskning på lukkede oppdrettsanlegg på land.

Publisert

Kilde: Forskning