Bioingeniør Bjørn Helge Klüver håper at Miljødepartementet forstår miljørisikoen ved gamle Dalen gruver. Illustrasjonsfoto: Pixabay
Bioingeniør Bjørn Helge Klüver håper at Miljødepartementet forstår miljørisikoen ved gamle Dalen gruver. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Ingeniør advarer mot deponi for avfall i Dalen gruver

Bioingeniør Bjørn Helge Klüver håper at Klima- og miljødepartementet forstår miljørisikoen ved å ta i bruk gamle Dalen gruver som avfallsdeponi. Han mener det er risiko for lekkasjer til både luft og vann. I et innlegg i Teknisk Ukeblad sier han at miljøvennlig og sikker deponering av farlig avfall må baseres på praktiske kunnskaper om hvordan et prosjekt kan påvirke opptredende grunnvann, og om tetteteknikker av berg. Han viser til at det går gått meget galt med flere underjordiske fjellanlegg både i inn- og utland. Det har ofte skyldtes problemer med gass i bergrommene, sier han, og viser blant annet til eksplosjonen i Kings Bay og grunnvannsdrenering ved Romeriksporten.

Publisert   Sist oppdatert