Regjeringen setter høyere krav til landmålere og vil få forslaget ut på alminnelig høring i løpet av året. Illustrasjonsfoto: Pixabay.
Regjeringen setter høyere krav til landmålere og vil få forslaget ut på alminnelig høring i løpet av året. Illustrasjonsfoto: Pixabay.

Opptatt av gode overgangordninger

Både regjeringen og NITO er opptatt av at det må komme gode overgangsordninger når det skal stilles strengere krav til landmålere. Forslaget skal ut på alminnelig høring i løpet av året.

Publisert   Sist oppdatert

Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier til Ingeniørenes Stemme at Lov av 20. april 2018 nr. 12 om endringer i matrikkellova blant annet innfører krav om landmålerbrev for den som skal bestyre oppmålingsforretninger.

– Ordningen er ny og krever utfyllende forskrifter før den kan settes i kraft. Det må også utarbeides en overgangsordning for dagens utøvere. Departementet arbeider for tiden med et forslag til slike forskrifter og tar sikte på å sende forslaget på alminnelig høring i løpet av 2019, sier statssekretær Lars Jacob Hiim (H) til Ingeniørenes Stemme.

Spent på kravene

Leder Rolf Raknes i NITO Geomatikk er enig med statssekretæren i kravet om gode overgangsordninger.

– NITO er opptatt av at det blir etablert gode overgangsordninger og at det blir gitt anledning til godkjenning av realkompetanse i sammenheng med tildeling av landmålerbrev. Vi er spent på hvilke krav som settes samt utdanningsnivå. Vi regner med at en relevant bachelor er tilstrekkelig. Vi er også opptatt av hvordan kommunene vil forholde seg til dette innen rekruttering og etterutdanning, sier leder i NITO Geomatikk, Rolf Raknes, til Ingeniørens Stemme.

Han og NITO er også opptatt av spørsmålet om hvem som skal stå for godkjenningen, om det er kartverket som skal tildele landmålerbrev og om det blir testing eller dokumentert utdanning og praksis som blir avgjørende.

Rolf Raknes er også spent på om det gis rom for en tilsvarende hjemmel som det man i dag har i matrikkelloven, om godkjenning av person som skal føre matrikkelen. Skal private fremdeles kunne utføre landmåling for kommunen? Hvilke krav vil da bli stilt? Det er også interesse rundt spørsmålet om det blir personlig godkjenning eller godkjenning av foretak.

Autorisasjon

– Essensen i dette er at det skal komme ny forskrift om organisering og krav til landmåler i forhold til det som på departementets side kalles landmålerbrev, som vi si autorisasjon. Kommunenes ansvar for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen blir ikke endret, men det vil bli stilt krav om at landmåleren skal ha gyldig landmålerbrev, sier Raknes.

Regjeringen informerte i fjor vår om at endringer i matrikkellova og plan- og bygningsloven ville medfører flere endringer i matrikkelregelverket. Endringene vil tre i kraft stegvis. I første omgang gjelder det flere redaksjonelle og andre språklige forenklinger. Endringer av mer substansiell art vil bli satt i kraft etter hvert som utfyllende forskrifter og nødvendige systemendringer i matrikkelen kommer på plass.

Kommunenes ansvar for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen blir ikke endret, men det vil bli krav om at landmåleren skal ha gyldig landmålerbrev, opplyste regjeringen i fjor vår. Oppdatert lovtekst med endringer er tilgjengelig på Lovdata.

Det er Stortingets kommunal- og forvaltningskomité som har utarbeidet det nye lovverket mens departementet har utarbeidet ny versjon av kommentarer til matrikkelforskriften.