Nesten all vekst av godstransport skjer på veiene, opplyser Statens vegvesen. Illustrasjonsfoto: Pixabay
Nesten all vekst av godstransport skjer på veiene, opplyser Statens vegvesen. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Godstransporten økte med 100.000 turer

Lastebiler står for veksten i godstrafikken til Vestlandet de syv siste årene, mens transporten på bane og sjø går tilbake. Det viser en undersøkelse fra Statens vegvesen som Hardanger Folkeblad omtaler. Siden 2010-kartleggingen av godstransport mellom øst og vest, har antall turer med lastebil over fjellet økt med 100.000. I 2017 ble 46 prosent av alt gods til og fra Vestlandet transportert på vei, mot 39 prosent i 2010. Sjøtransporten har i samme periode gått ned fra 49 til 42 prosent. Transport av gods på bane er omtrent som før.

Publisert   Sist oppdatert

– Disse tallene betyr ikke at det går mye mindre gods på bane og sjø enn tidligere. Vestlandet har hatt god vekst i godsmengdene totalt sett, men nesten all vekst skjer på veinettet. Særlig på fjellovergangene ser vi en vekst, sier senioringeniør Bjarte Børtveit i Statens vegvesen til Hardanger Folkeblad.

Kilde: Hardanger Folkeblad